Szkolenie – pilne zmiany podatkowe 2023 i bieżące problemy podatnika VAT. Jak prawidłowo zamknąć rozliczenia podatkowe w 2022 r., dokonać niezbędnych korekt, analiz i zaplanować nowy 2023 rok. W programie m.in. nowa wersja SLIM VAT 3!

Data: 29 marca 2023 r., godz. 9:00 – 15:00
Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34
Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

Profil uczestnika i korzyści ze szkolenia

ZMIANY VAT to szkolenie, aby prawidłowo zamknąć rozliczenia podatkowe w 2022 r., dokonać niezbędnych korekt, analiz i zaplanować nowy 2023 rok. Szkolenie przeznaczone dla każdego, kto zajmuje się finansami, rozliczaniem podatków w firmie, dokumentacją podatkową. Głównie: księgowi, doradcy, biura rachunkowe, biegli, prawnicy, właściciele firm.

Program

1. Zmiany VAT – nowa wersja SLIM VAT 3 co ostatecznie wejdzie od kwietnia co od dnia ogłoszenia ustawy i jak zastosować zmiany praktycznie

a. Zmiany w dokumentacji: kursy walut, rozliczanie zaliczek w VAT
b. Zmiany w transakcjach zagranicznych: doprecyzowanie okresu, za który wykazywane jest WDT ze stawką 0%, WNT: odliczanie podatku naliczonego w przypadku braku faktury
c. Wiążąca Informacja Stawkowa – kluczowe zmiany w procedurze WIS oraz konsolidacja z WIA, WIT, WIP
d. KORZYSTNE ZMIANY w rozliczaniu korekty rocznej czyli proporcja art.90 ustawy o VAT
e. SANKCJE W VAT – ważna zmiana i wytyczne dla fiskusa po wyroku TSUE
f. Pozostałe zmiany w tym m.in.: mechanizm podzielonej płatności, sprzedaż internetowa, zwrot VAT w terminie 15 dni , weryfikacja warunków zwrotu itp.

2. Rozliczenia VAT z kontrahentami i pracownikami w 2023 roku – co w pierwszej kolejności kontroluje fiskus?

a. Magazynowanie i nieodpłatne przechowywanie towarów – jakie zagrożenia się z tym wiążą dla podatnika VAT
b. Nieodpłatne udostępnianie mieszkania pracownikom – analiza najnowszych stanowisk Dyrektora KIS
c. Ubezpieczenie grupowe dla pracowników – jak rozliczać w VAT jego zakup
d. Udostępnianie pracownikom produktów spożywczych – kiedy trzeba rozliczać VAT
e. Szkolenia, konferencje, eventy a opodatkowanie w VAT – jakie błędy wychwytuje fiskus? Jak rozliczać zakup noclegów i gastronomii w ramach organizacji eventu? Co jeśli w imprezie integracyjnej uczestniczą rodziny pracowników
f. Sponsoring w formie pieniężnej – czy jest opodatkowany
g. Czy przekazanie towarów kontrahentom w celach promocyjnych podlega VAT? A jeśli przekazano towary o małej wartości pakowane zbiorczo? Co z nieodpłatnym przekazaniem usług?
h. Nagroda jako karta podarunkowa – czy należy ją dokumentować fakturą – prezentacja najnowszego stanowiska Dyrektora KIS

3. Faktura ustrukturyzowana w roku 2023 – pierwsze doświadczenia i kolejna nowelizacja przepisów

a. E-faktura – czym jest standardowa faktura elektroniczna i jakie elementy musi zawierać?
b. FORMAT wysyłki i rodzaj przesyłu faktury elektronicznej
c. Jak zmienia się KSEF po nowelizacji przepisów – korzyści i trudności
d. Jak rozliczać transakcje zagraniczne w KSEF?
e. Jak wygląda porozumienie z kontrahentem w KSeF?
f. Wymogi wynikające z ustawy VAT po nowelizacji przepisów – co strony transakcji musza sformalizować i czego przestrzegać?

4. Faktura korygująca – zasady rozliczania w 2023 roku

• Okoliczności i powody pojawienia się korekty
• Jak technicznie skorygować sprzedaż i jakiego dokumentu użyć?
• Kiedy należy wystawić i rozliczyć fakturę korygującą?
• Anulacja czy korekta – fundamentalne zasady i różnice
• Wpływająca i niewpływająca na obrót podlegająca rozliczeniu i księgowaniu
• Jakich dokumentów nie używać do korekty transakcji?
• Jakich transakcji nie dokumentuje się faktura korygującą?
• KAZUSY – przykładowe sytuacje z życia podatnika

5. Faktura korygująca w wersji ustrukturyzowanej KSEF po nowelizacji przepisów

a. Rozliczanie skorygowanych faktur ustrukturyzowanych w KSEF
b. Zasady wystawiania korekt w postaci ustrukturyzowanej
c. Rozliczanie korekt na minus w nowym systemie KSEF
d. Wyjaśnienia MF w sprawie korekt ustrukturyzowanych

6. Mechanizm podzielonej płatności – problemy i pytania podatników VAT

a. Płatność zbiorcza a pominięcie niektórych faktur
b. Brak obowiązku stosowania oznaczenia MPP przy kompleksowych usługach naprawy samochodów
c. Jak dokonać płatności przy braku środków na rachunku VAT?
d. Brak odpowiedzialności solidarnej nabywcy za nierozliczony VAT
e. Uniknięcie sankcji VAT oraz podwyższonych odsetek przy zapłacie w MPP

7. Ważne w prowadzeniu działalności gospodarczej: orzeczenia sądowe (TSUE, NSA, WSA) oraz interpretacje i objaśnienia podatkowe fiskusa – analiza przypadków

Wykładowca

Audytor podatkowy, trener, wykładowca. Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE. Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników. Współautor książki „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego”

Koszt szkolenia

  • 455,10 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
  • 430,50 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
  • 405,90 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
  • 516,60 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

Rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.