Zakres oferty

Model współpracy

Proponowany model współpracy obejmuje pozostawienie pozyskania danych po stronie kontrahenta, przy pełnym wsparciu naszej Izby.  Nasz doradca będzie bieżąco wspierać merytorycznie w tym zakresie oraz przygotowywać zestawienia niezbędnych danych do sprawozdania kwartalnego.

Elementy usługi

 • Weryfikacja kodów CN importowanych towarów czy podlegają pod CBAM
 • Dostęp do stałych konsultacji
 • Zaproponowanie i uzgodnienie strategii działań (głównie dotyczącej zasad zbierania danych od dostawców), następnie nadzorowanie wdrożenia strategii
 • Stałe wsparcie w kontaktach z dostawcami – wskazanie niezbędnych danych i ustalonych zasad zbierania (głównie za pomocą unijnego arkusza excel), analiza przesłanych danych oraz odpowiedzi i wyjaśnienia merytoryczne dla dostawców
 • Weryfikacja danych przesłanych przez dostawców pod względem ich prawidłowości i wiarygodności, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przygotowanie podsumowania koniecznych uszczegółowień i poprawek do przekazania kontrahentowi
 • Przygotowywanie danych do sprawozdań i korekt
 • Przygotowywanie miesięcznych zestawień kompletności danych, pozostałych zadań i ich statusów
 • Złożenie sprawozdania lub korekt — możliwe w dwóch modelach:
  • Złożenie przez naszą firmę jako przedstawiciel wewnętrzny (wymaga upoważnienia w PUESC)
  • Złożenie samodzielnie przez klienta ze swojego konta: na podstawie danych zebranych i podsumowanych przez naszą firmę oraz z bezpośrednią asystą przy samym procesie wypełniania i składania sprawozdania

Limit ilości godzin na kwartał poświęconych na konsultacje, weryfikację merytoryczną i kontakty z dostawcami: (do ustalenia) h.

Zadania administracyjne jak składanie sprawozdań, sporządzanie zestawień, opracowanie strategii itp. nie wliczają się do tego limitu.

Powyżej tego limitu ustalana jest dopłata  za każdą rozpoczętą godzinę.

Zadania po stronie kontrahenta

Przekazanie przed złożeniem sprawozdania:

 • zestawienia importowanych towarów per: kod CN, kraj, procedura celna, instalacja (fabryka) wg masy w tonach lub kg

Klient jest odpowiedzialny za kontakt z instalacjami i pozyskanie od nich niezbędnych danych o emisjach, przy pełnym wsparciu z zakresu merytorycznym, obliczeniowym i w przygotowywaniu danych do sprawozdania naszej firmy.

Doradca: 

Trener i konsultant z zakresu ochrony środowiska, śladu węglowego i BHP Ekspert: obliczanie śladu węglowego, zmiany klimatu, gospodarka odpadami, ekoinnowacje, geograficzne systemy informacyjne (mapy, analizy przestrzenne), systemy zarządzania środowiskowego, ekologiczna społeczna odpowiedzialność biznesu, BHP.

Absolwent Kształtowania Środowiska Przyrodniczego na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tym samym wydziale uzyskał również tytuł doktora nauk o ziemi w zakresie geografii.

Od 2006 roku aktywny zawodowo w branży ochrony środowiska. Obejmował stanowiska związane z pracami laboratoryjnymi, geologicznymi, opracowaniami dokumentacji przyrodniczej i dokumentów strategicznych dla gmin, analizami GIS, obsługą firm, wolontariatem pracowniczym itp. Dzięki pracy na różnych stanowiskach oraz współpracy zarówno z biznesem, administracją jak i organizacjami pozarządowymi posiada szeroką wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Od 2008 roku zajmuje się profesjonalnie prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony środowiska, przeprowadził ich już ponad 4000 godzin Przeszedł roczne szkolenie trenerskie. Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (160 h). W pracy szkoleniowej wykorzystuje metody szkoleniowe nastawione na interakcje uczestników, specjalizuje się w grach symulacyjnych, które sam tworzy.

Zachęcamy do kontaktu z Biurem Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie

tel. 65 529 56 56, mail: leszno@riph.pl