Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Izba PrzemysłowoHandlowa w Lesznie z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. marketingu produktów i usług własnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni
lub
b. realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

3. Pana/Pani dane osobowe pozyskano z powszechnie dostępnych źródeł.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem: zewnętrzne biuro rachunkowe, obsługa informatyczna, obsługa
prawna, firma hostingowa, firma windykacyjna.

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do innych państw.

6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez czas świadczenia usługi,
a także po jej zakończeniu w celach:
a. dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy
b. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym
w szczególności podatkowych i rachunkowych
c. statystycznych i archiwizacyjnych

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, to przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.