Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Lesznie funkcjonuje już ponad 30 lat, podejmując działania na rzecz lokalnego środowiska biznesu.

Priorytetowym celem działania Izby jest reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych, przyczyniając się tym samym do rozwoju przedsiębiorczości. Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Lesznie została powołana na zebraniu założycielskim 30 października 1991 r. pod nazwą Leszczyńska Izba Gospodarcza. Listę członków założycieli podpisali przedstawiciele 86 podmiotów gospodarczych z terenu byłego województwa leszczyńskiego. Izba działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r (DZ.U., poz. 195).

Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Lesznie funkcjonuje już ponad 30 lat, podejmując działania na rzecz lokalnego środowiska biznesu.

Priorytetowym celem działania Izby jest reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych, przyczyniając się tym samym do rozwoju przedsiębiorczości. Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Lesznie została powołana na zebraniu założycielskim 30 października 1991 r. pod nazwą Leszczyńska Izba Gospodarcza. Listę członków założycieli podpisali przedstawiciele 86 podmiotów gospodarczych z terenu byłego województwa leszczyńskiego. Izba działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r (DZ.U., poz. 195).

Głównymi zadaniami Izby są:

 • Stałe reprezentowanie interesów swoich członków oraz działanie na rzecz ich ochrony w zakresie działalności gospodarczej wobec organów państwowych, organizacji krajowych i zagranicznych.
 • Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji wspomagających działalność gospodarczą członków Izby.
 • Delegowanie swoich przedstawicieli na zaproszenie organów państwowych, samorządowych i innych instytucji do uczestnictwa w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej, doradczej, szkoleniowej.
 • Udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z prowadzeniem przez nich działalności.
 • Organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów za pośrednictwem mediacji i arbitrażu.

Głównymi zadaniami Izby są:

 • Stałe reprezentowanie interesów swoich członków oraz działanie na rzecz ich ochrony w zakresie działalności gospodarczej wobec organów państwowych, organizacji krajowych i zagranicznych.
 • Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji wspomagających działalność gospodarczą członków Izby.
 • Delegowanie swoich przedstawicieli na zaproszenie organów państwowych, samorządowych i innych instytucji do uczestnictwa w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej, doradczej, szkoleniowej.
 • Udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z prowadzeniem przez nich działalności.
 • Organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów za pośrednictwem mediacji i arbitrażu.

Kim jesteśmy?

 • Jesteśmy Członkiem Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie
 • Bierzemy udział w pracach Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie
 • Jesteśmy członkiem Wielkopolskiej Rady Trzydziestu działającej przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego, w skład której wchodzą przedstawiciele przedsiębiorców i Instytucji Otoczenia Biznesu
 • Jesteśmy członkiem Rady Programowej Akademii Nauk Społecznych w Lesznie.
 • Dzięki szerokiej sieci kontaktów możemy reagować na bieżące problemy dotykające skupionych wokół nas przedsiębiorców.
 • Obecnie zrzeszamy 113 firm członkowskich.

Prezydium

Tomasz ŁASOWSKI, prezes
Leszek KASZUBA, wiceprezes
Patryk SZYMAŃSKI, wiceprezes
Piotr JESKE, członek prezydium
Tomasz KIRSTAJN, członek prezydium
Tadeusz MATUSZEWSKI, członek prezydium
Zbigniew SKÓRA, członek prezydium

Komisja rewizyjna:

Dariusz LORYCH, Przewodniczący
Krzysztof MIEDZIŃSKI
Kazimierz ZGOŁA

Sąd koleżeński

Maciej TABERT, Przewodniczący
Ryszard KARMOLIŃSKI
Maria NADOLNA
Paweł DALASZYŃSKI

Rada

Piotr BŁASZCZAK
Klemens JANIAK
Piotr JESKE
Leszek KASZUBA
Tomasz KIRSTAJN
Eugeniusz KRYSIAK
Arkadiusz KUCHARSKI
Andrzej KULCZYŃSKI
Tomasz ŁASOWSKI
Tadeusz MATUSZEWSKI
Piotr MĄDRY
Antoni NECZYŃSKI
Zbigniew SKÓRA
Jarosław SMOCZYK
Marek SPRENGEL
Roman SYTNIK
Patryk SZYMAŃSKI

Kolegium oddziału rawickiego

Patryk SZYMAŃSKI, Przewodniczący
Andrzej KULCZYŃSKI, Zastępca Przewodniczącego
Tomasz KULCZYŃSKI
Kazimierz LIPOWCZYK
Leszek ŁAPAWA
Tadeusz MATUSZEWSKI
Piotr MĄDRY

Kontakt

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie

ul. 55 Pułku Piechoty 34
64-100 Leszno

Tel. 65 529 56 56

E-mail: leszno@riph.pl
E-mail: izba@riph.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.00.

Napisz do nas