Wielkopolski Sąd Arbitrażowy powstał na podstawie porozumienia kilku izb gospodarczych Wielkopolski, przy udziale Wydziału Prawa i Administracji UAM, Wielkopolskiej Izby Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Jest on odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców związane z szybkim i kompetentnym rozpoznawaniem ich sporów, z zachowaniem pełnej poufności, zwłaszcza co do istoty sporu i stron.

Dlaczego właśnie arbitraż?

Sądownictwo arbitrażowe to przewidziany ustawą, alternatywny wobec sądownictwa państwowego sposób rozstrzygania sporów, przydatny zwłaszcza w sprawach gospodarczych. Postępowanie jest szybsze i tańsze przy zachowaniu wysokiego poziomu orzeczniczego. Rozpoznanie sprawy przez sąd arbitrażowy umożliwia rozstrzygnięcie sporu przy zachowaniu dalszych relacji gospodarczych, bez straty wizerunkowej. Możliwe jest również zawarcie ugody, w razie potrzeby – także poprzez mediację.

Wielkopolski Sąd Arbitrażowy powstał na podstawie porozumienia kilku izb gospodarczych Wielkopolski, przy udziale Wydziału Prawa i Administracji UAM, Wielkopolskiej Izby Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Jest on odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców związane z szybkim i kompetentnym rozpoznawaniem ich sporów, z zachowaniem pełnej poufności, zwłaszcza co do istoty sporu i stron.

Dlaczego właśnie arbitraż?

Sądownictwo arbitrażowe to przewidziany ustawą, alternatywny wobec sądownictwa państwowego sposób rozstrzygania sporów, przydatny zwłaszcza w sprawach gospodarczych. Postępowanie jest szybsze i tańsze przy zachowaniu wysokiego poziomu orzeczniczego. Rozpoznanie sprawy przez sąd arbitrażowy umożliwia rozstrzygnięcie sporu przy zachowaniu dalszych relacji gospodarczych, bez straty wizerunkowej. Możliwe jest również zawarcie ugody, w razie potrzeby – także poprzez mediację.

Zalety sądu arbitrażowego

 • Szybkość orzekania – jednoinstancyjność sądu istotnie skraca czas wyrokowania; wyrok przeciętnie wydaje się w kilka miesięcy

 • Wykonalność wyroku – wyrok wydany przez sąd arbitrażowy nadaje się do egzekucji komorniczej praktycznie w każdym kraju (międzynarodowy wymiar)

 • Niższe opłaty – sąd arbitrażowy jest tańszy niż sąd powszechny

 • Prawo do zwrotu pełnych kosztów – strona wygrywająca ma prawo do zwrotu pełnych kosztów poniesionych w związku z procesem, a nie stawki minimalnej przewidzianej odgórnymi przepisami.

 • Profesjonalizm arbitrów – arbitrzy orzekający w sporach to uznani prawnicy albo specjaliści innych branż – autorytety w swoich dziedzinach.
 • Wpływ stron na wybór arbitrów – wybór części składu orzekającego może należeć do stron, co zwiększa zaufanie do arbitrów.

 • Wybór języka – strony mogą określić, w jakim języku toczy się spór.

 • Prawo do obrony – każda strona ma prawo wypowiedzieć swoją rację i jej bronić na równych zasadach.

 • Poufność – postępowanie objęte jest poufnością.

 • Rozprawy na miejscu – nawet największe sprawy mogą odbywać się w Lesznie.
 • Orzekanie online – możliwość odbywania rozpraw w trybie zdalnym.

Jak poddać spór sądowi arbitrażowemu?

Jak poddać spór sądowi arbitrażowemu?

Aby oddać sprawę do sądu arbitrażowego, konieczny jest zapis. Zapis na sąd arbitrażowy może zostać umieszczony w umowie stron (jako klauzula zastrzeżona na wypadek powstania sporu na tle wykonywania tej umowy) albo w osobnym dokumencie, w którym strony regulują kwestie rozpoznania sporu dotyczącego konkretnego stosunku prawnego.

Przykład zapisu na sąd arbitrażowy:

Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu, ul. Święty Marcin 24/402, 61-805 Poznań, Oddział IV przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno, zgodnie z regulaminem tego sądu obowiązującym w dniu wniesienia pozwu, przez arbitrów wybranych zgodnie z tym regulaminem.

Zadzwoń lub napisz!

Oddział IV przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Lesznie

ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno
nr tel. (65) 529 56 56,
mail: leszno@arbitrazwielkopolski.pl

Prezes Oddziału Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego w Lesznie – adw. Tomasz Kirstajn
www.arbitrazwielkopolski.pl

Kontakt

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie

ul. 55 Pułku Piechoty 34
64-100 Leszno

Tel. 65 529 56 56

E-mail: leszno@riph.pl
E-mail: izba@riph.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.00.

Napisz do nas

Napisz do nas