W kwietniu 2024 roku ogłoszono nabór wniosków na dotacje dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i cateringowej (HoReCa) oraz turystycznej i kulturalnej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Start składania wniosków: 6 maja 2024 r.

Maksymalne dofinansowanie dla HoReCa z Krajowego Planu Odbudowy to 90% (pomoc de minimis) do 540 000 zł

Czas na realizację inwestycji do 31 stycznia 2026 r.

Dla kogo?

mikro, małe i średnie firmy

woj. dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie

branże: hotelarstwo, gastronomia, turystyka i kultura

min. 30% spadku obrotów w latach 2020-2021

Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki finansowe zapraszamy do kontaktu z Izbą pod nr tel. 65 529 56 56.