Oferta kierunków studiów realizowanych w Instytucie Politechnicznym ANS im. J. A. Komeńskiego w Lesznie w roku akademickim 2024/2025

Kierunki studiów realizowane w roku akademickim 24/25 w Instytucie Politechnicznym są dedykowane przemysłowi regionalnemu, są to: mechanika i budowa maszyn, informatyka i budownictwo oraz mechatronika – studia uzupełniające II stopnia.

Zachęcamy do studiowania na kierunkach inżynierskich, tym bardziej, że studia są nieodpłatne – są to studia stacjonarne (wcześniejsza nazwa dzienne) – a praca nie koliduje ze studiami ze względu na formę ich realizacji. Zajęcia na Uczelni odbywają się w formie wieczorowej tzn. dany semestr ma zajęcia w dwa wybrane dni tygodnia na przykład wtorek i czwartek od godz. 15 do godz. 21.50 i co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Taka forma studiów sprawdza się już od sześciu lat i zarówno studenci jak i pracownicy bardzo sobie ją chwalą.

Także w kwestii praktyk studenckich jest duże ułatwienie, ponieważ pracujący student może zaliczyć 70% praktyki na podstawie wykonywanej pracy zawodowej.

Ponadto studenci studiów stacjonarnych mają prawo do legitymacji studenckiej i wszelkich praw do stypendiów i pomocy socjalnej.

Podjęcie studiów na uczelni leszczyńskiej nie generuje niepotrzebnych kosztów, a na pewno wpłynie na autonomię i związanie się studenta z regionem, a także poprzez rozwój osobisty przyszłego inżyniera na podniesienie jakości wykonywanej pracy w firmie.