Przedsiębiorco!!!
Czy Ty i Twoi pracownicy jesteście przygotowani do niesienia pomocy w sytuacji wystąpienia stanu zagrożenia zdrowia i życia w firmie???

Data: 10 maja 2024 r., godz. 9:00 – 14:00

Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

PROGRAM:

  • Rozpoznanie miejsca i sytuacji, ocena stanu poszkodowanego, wezwanie pomocy – POKAZ + ĆWICZENIA
  • Poszkodowany nieprzytomny bez oddechu: resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego – POKAZ + ĆWICZENIA
  • Poszkodowany nieprzytomny bez oddechu: automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED) – POKAZ + ĆWICZENIA
  • Przewracanie z brzucha na plecy, pozycja bezpieczna na boku, poszkodowany nieprzytomny z obrażeniami – POKAZ + ĆWICZENIA
  • Złamania, skręcenia, zwichnięcia, rany, krwotoki, zmiażdżenia, oparzenia termiczne, porażenie prądem – POKAZ + ĆWICZENIA
  • Ból w klatce piersiowej, omdlenie, duszność, udar mózgu, wstrząs anafilaktyczny, napad drgawek, zadławienie – INSCENIZACJE
  • Sytuacje szczególne związane z miejscem pracy i jego otoczeniem – INSCENIZACJE

Pomimo braku klarownych zapisów dotyczących tego jak mają wyglądać szkolenia pierwszej pomocy w zakładzie pracy oraz jak często mają być przeprowadzane, zaleca się odświeżanie wiedzy i umiejętności co 1-2 lata!!!

ŚRODKI DYDAKTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

  • Podręcznik „Pierwsza pomoc”, Format: A5, Liczba stron: 20 (1 szt. dla każdego uczestnika)
  • Karta I.C.E.  (1 szt. dla każdego uczestnika)
  • Długopis w kształcie strzykawki (1 szt. dla każdego uczestnika)

Każdy uczestnik otrzyma ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia!!!

SPRZĘT WYKORZYSTYWANY NA SZKOLENIACH PGRM
NAZWA OPIS                                                ZDJĘCIE
Manekin Resusci Anne QCPR AW Head  

Pełnowymiarowy manekin osoby dorosłej z możliwością wdrożenia podstawowych i zaawansowanych zabiegów ratujących życie (intubacja płytka, defibrylacja, iniekcje domięśniowe). Dźwiękowa symulacja oddechu (fizjologicznej i patologicznego), kaszlu, odruchów wymiotnych, itp.

Manekin Little Anne QCPR Manekin osoby dorosłej do ćwiczeń podstawowych czynności ratujących życie z możliwością podłączenia do aplikacji kontrolującej skuteczność prowadzonych czynności (głębokość uciskania klatki piersiowej, oddechy ratownicze).
Manekin Little Junior QCPR Manekin dziecka do ćwiczeń podstawowych czynności ratujących życie z możliwością podłączenia do aplikacji kontrolującej skuteczność prowadzonych czynności (głębokość uciskania klatki piersiowej, oddechy ratownicze).
Manekin Little Baby QCPR Manekin dziecka do ćwiczeń podstawowych czynności ratujących życie z możliwością podłączenia do aplikacji kontrolującej skuteczność prowadzonych czynności (głębokość uciskania klatki piersiowej, oddechy ratownicze). Manekin służy również do ćwiczeń postępowania przy zadławieniu.
Treningowe defibrylatory automatyczne (AED) Wybór kilkunastu różnych modeli defibrylatorów – uczestnicy ćwiczą na wybranym modelu AED, którym dysponują w miejscu pracy oraz zapoznają się z innymi urządzeniami dostępnymi na terenie Polski
Zestawy do pozoracji ran i urazów Realistyczna charakteryzacja (rany, krew) wykorzystywana podczas zajęć praktycznych pozwala oswoić się uczestnikom z ich widokiem i kontaktem. Korzystamy z profesjonalnych zestawów scenicznych (wykorzystywanych w produkcjach teatralnych i filmowych).
Symulatory krwotoków Realistyczne rany podłączone do systemu ciśnieniowego zasilania pozwalają na praktyczne przećwiczenie technik tamowania masywnych krwotoków.
Kamizelki Act Fast Kamizelki pozwalające na praktyczne przećwiczenie postępowania w przypadku zadławienia: uczestnik szkolenia może bezpiecznie wykonać uderzenia w okolicę międzyłopatkową instruktora oraz wykonać rękoczyn uciśnięcia nadbrzusza.
Apteczki pierwszej pomocy Autorskie modele apteczek PGRM stworzone od podstaw przez naszych ratowników medycznych

Prowadzący: 

Ratownik medyczny Polskiej Grupy Ratownictwa Medycznego, instruktor pierwszej pomocy, doświadczenie zawodowe od 2005 roku, doświadczenie instruktorskie od 2001 roku, zrealizowanych szkoleń ˃2000.

 Koszt szkolenia:

290,00 zł + 23% od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
270,00 zł + 23% od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
250,00 zł + 23%  od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
340,00 zł + 23% od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.