DATA: 18 kwietnia 2024 r., godz. 9:00 – 15:00

MIEJSCE: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

E-KONTROLE podatkowe VAT w tym roku ze zdwojoną siłą – to odpowiedź MF na odroczenie terminu KSEF

PROGRAM

 1. Analiza narzędzi e-kontroli, które Ministerstwo Finansów wymieniło jako pierwsze, które wykorzystane zostaną do załatania dziury budżetowej – nowe dane ze skarbówki
 • Analiza JPK, VIES, STIR – jak dziś działają narzędzia e-kontroli, w jakich obszarach następuje kontrola, zakres merytoryczny i prawny
 • Rola nabycia sprawdzającego w systemie kontroli podatnika w zakresie sprzedaży i zakupu – jak fiskus atakuje detalistów i kasjerów ?
 • Sposoby weryfikacji i typowania do kontroli podmiotów w biznesie
 • Kogo fiskus może ukarać za błędy w procesie sprzedaży i zakupu w 2024 roku i ile to kosztuje
 • Przykłady orzecznictwa oraz z życia podatników – jak w praktyce działa e-kontrola
 1. Nowe terminy – przepisy KSEF – aktualizacja

Jak wyglądają nowe założenia MF w zakresie KSEF i co z tego wynika dla podatników?

 • Terminy projektów aktów prawnych i ich uchwalenia w zakresie KSEF, terminy wejścia w życie faktur ustrukturyzowanych
 • Obszary audytu KSEF – w jakich obszarach systemowych nastąpiły istotne zmiany
 • Przepisy ustawy vat i rozporządzeń wykonawczych, które zmieniły się pod kątem KSEF od stycznia i od lipca – na co wpływa KSEF i co dalej prawnie?
 • Terminy wejścia w życie KSEF – dlaczego to jest priorytet Ministerstwa Finansów i jakie konsekwencje poniesiemy wobec Komisji Europejskiej z powodu odroczenia KSEF?
 • W ustawie budżetowej wpływy z KSEF stanowiły kilkaset milionów złotych – jak Ministerstwo Finansów zamierza zapełnić lukę budżetową w 2024 roku?
 • WNIOSKI po konsultacjach KSEF – co się zmieni a co zostanie w przepisach?
 1. Jakie rozwiązania rekomendujemy Ministerstwu Finansów celem naprawy systemu KSEF i jakie postulaty zostaną przekazane aby naprawić problemy, których nie wzięto pod uwagę – podatniku sprawdź obszary w których KSEF stworzy Ci problemy

W tym m.in.

 • Problematyka daty wystawienia faktury, otrzymania potwierdzenia nadania numeru w KSEF
 • Data wystawienia faktury nadana przez podatnika a data powstania obowiązku podatkowego – największe problemy podatkowe i prawne
 • Jak termin potwierdzenia w KSEF wpłynie na określenie terminu płatności przez nabywcę i co z ulgą na złe długi?
 • Jakie problemy podatkowo prawne w fakturach zakupowych i sprzedażowych należy wyeliminować w nowelizacji KSEF?
 • Jak zmienić faktury korygujące w KSEF i dostosować do obiegu dokumentacji w firmie?
 • Jakie rekomendacje i rozwiązania mamy dla faktur konsumenckich i uproszczonych
 • Jak powinny wyglądać transakcje zagraniczne w KSEF? Jaki jest cel raportowania ich do KSEF?
 1. Obowiązek stosowania jednolitego systemu KSEF od 2028 roku dla wszystkich krajów członkowskich UE dyrektywa VAT w epoce cyfrowej (ViDA)

CO PODATNIK MUSI WIEDZIEĆ JUŻ DZIŚ?!

 • Zasady działania i analiza konsekwencji wprowadzenia jednolitego systemu KSEF we wszystkich państwach członkowskich
 • akie dane będziemy raportować w unijnym KSEF i to będzie miał do nich wgląd?
 • Jakie kraje członkowskie już korzystają z KSEF i na jakich zasadach – ważne z punktu widzenia współpracy międzynarodowej
 1. Jak przygotować się na nadejście KSEF i ustrzec przed konsekwencjami wynikającymi ze wzmożonych czynności kontrolnych
 • Weryfikacja dokumentacji zakupowej i sprzedażowej w firmie
 • Jak zaktualizować umowy i zamówienia z kontrahentami
 • Jak ułożyć prawnie i biznesowo procesy współpracy na linii: klient a biuro rachunkowe
 • Jak dostosować dokumentację handlową do obiegu faktur w KSEF
 • Czego wymagać już dziś od firm informatycznych i dostawcy oprogramowania?
 • Jak współpracować z branżą IT – o jakie zapisy w umowach warto zadbać
 1. Jakie kary grożą firmie i każdemu indywidualnie w 2024 r.? JAK USTRZEC SIĘ PRZED KARAMI FSKUSA?
 • Różnice pomiędzy przestępstwem skarbowym a wykroczeniem skarbowym z praktycznego punktu widzenia podatnika?
 • Dwukrotny wzrost kar za wykroczenia lub popełnienie przestępstw skarbowych: ile wyniosą sankcje w 2024 r.?
 • Co bierze pod uwagę sąd, ustalając stawkę dzienną?
 • Jakie przewinienia narażają na sankcje ustawowe z powodów błędów w JPK ?
 • Jak fiskus karze sprzedawców detalicznych i co sprawdza?
 1. Przydatne orzecznictwo i interpretacje w zakresie dokumentacji sprzedaży i zakupu
 1. Warsztaty praktyczne z kazusów: dokumentacja sprzedaży i zakupu w firmie w aspektach handlowych, podatkowych i logistycznych

 

WYKŁADOWCA: 

Członek Rady Konsultacyjnej przy Rzeczniku MŚP, audytor podatkowy, trener, wykładowca. Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE. Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników. Współautor książki „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego”

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

KOSZT SZKOLENIA:

541,20 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
516,60 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
492,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
615,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.