Szkolenie pozwoli opanować sprawną obsługę systemu BDO oraz pozwoli spełnić wszystkie prawne wymagania związane z gospodarką odpadami.

Od 2020 roku zmieniły się zasady ewidencji i transportu odpadów. Zniknęły wszelkie dokumenty papierowe (przekazania i ewidencji odpadów), wszystko odbywa się przez elektroniczny system Bazy Danych o Odpadach (BDO). Bez rejestracji i bieżącej obsługi BDO odpady nie zostaną odebrane od żadnego ich wytwórcy.

System BDO i prawodawstwo z nim związane ulega ciągłym zmianom, a sama obsługa jest czasochłonna i nieintuicyjna. Zapraszamy na szkolenie, które pozwoli opanować sprawną obsługę systemu BDO oraz pozwoli Państwu spełnić wszystkie prawne wymagania związane z gospodarką odpadami. Na szkoleniu przedstawiane są zawsze ostatnie zmiany w prawie.

Data: 6 marca 2024, godz. 9:00 – 15:00

Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Program:

Zasady gospodarki odpadami w firmie

 • Podstawowe definicje (nowa definicja odpadów komunalnych i budowlanych)
 • Klasyfikacja odpadów
 • Obowiązki wytwórcy i posiadacza odpadów
 • Zezwolenia i pozwolenia w gospodarce odpadami
 • Odpowiedzialność za odpad
 • Wymogi dotyczące magazynowania odpadów (zmiany od 2022 roku)
 • Rynek transportu i zagospodarowania odpadów w Polsce – sytuacja i prognozy zmian, w tym cen

System BDO

 • Informacje ogólne o systemie
 • Podmioty objęte i zwolnione z obowiązku rejestracji w BDO
 • Obowiązek umieszczania nr BDO na dokumentach i opłaty za rejestracje
 • Rejestracja w systemie
 • System kont i uprawnień
 • Bieżąca ewidencja odpadów
  • Karta przekazania odpadów – wystawianie, rejestracja, potwierdzanie
  • Karta przekazania odpadów komunalnych – wystawianie, rejestracja, potwierdzanie
 • Sprawozdawczość roczna dla wytwórców odpadów

Pytania, dyskusja

Prowadzący szkolenie: 

Trener i konsultant z zakresu ochrony środowiska, śladu węglowego i BHP Ekspert: obliczanie śladu węglowego, zmiany klimatu, gospodarka odpadami, ekoinnowacje, geograficzne systemy informacyjne (mapy, analizy przestrzenne), systemy zarządzania środowiskowego, ekologiczna społeczna odpowiedzialność biznesu, BHP.

Absolwent Kształtowania Środowiska Przyrodniczego na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tym samym wydziale uzyskał również tytuł doktora nauk o ziemi w zakresie geografii.

Od 2006 roku aktywny zawodowo w branży ochrony środowiska. Obejmował stanowiska związane z pracami laboratoryjnymi, geologicznymi, opracowaniami dokumentacji przyrodniczej i dokumentów strategicznych dla gmin, analizami GIS, obsługą firm, wolontariatem pracowniczym itp. Dzięki pracy na różnych stanowiskach oraz współpracy zarówno z biznesem, administracją jak i organizacjami pozarządowymi posiada szeroką wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Od 2008 roku zajmuje się profesjonalnie prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony środowiska, przeprowadził ich już ponad 4000 godzin Przeszedł roczne szkolenie trenerskie. Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (160 h). W pracy szkoleniowej wykorzystuje metody szkoleniowe nastawione na interakcje uczestników, specjalizuje się w grach symulacyjnych, które sam tworzy.

Koszt szkolenia:       

541,20 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
516,60 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
492,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
615,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy: 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.