Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie oraz Polski Fundusz Rozwoju Portal PPK zaprasza

na BEZPŁATNY Dyżur Mateusza Kozłowskiego Eksperta Regionalnego PPK, Polski Fundusz Rozwoju

Data: termin podamy wkrótce

Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny system oszczędzania na cele emerytalne dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami i państwem.

Chcesz wiedzieć więcej na temat PPK? Sprawdź, kiedy musisz wprowadzić PPK do swojej firmy.

Nasz ekspert rozwieje wszelkie wątpliwości, zarówno w zakresie spraw kadrowo-płacowych, jak również zagadnień istotnych z punktu widzenia pracownika. Pomoże też w kwestiach technicznych związanych z wdrożeniem PPK w przedsiębiorstwie.

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!

Istnieje możliwość umówienia się na wizytę telefonicznie pod nr tel. 65 529 56 56.

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.