REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO – HANDLOWA W LESZNIE

serdecznie zaprasza na BEZPŁATNY WEBINAR

„KSEF po konsultacjach w Ministerstwie Finansów – CO DALEJ Z OBOWIĄZKOWYMI

FAKTURAMI ELEKTRONICZNYMI?”

11 marca 2024, godz. 14:00 – 15:00

  • jak wyglądają terminy prac i legislacji KSEF, kiedy będą gotowe przepisy?
  • jakie obszary w KSEF sprawiają najwięcej problemów  Ministerstwu Finansów i przedsiębiorcom
  • jakie najciekawsze pomysły rozwiązań padły podczas konsultacji
  • w jakich obszarach podczas konsultacji przedsiębiorcy napotkali największy opór MF

Spotkanie poprowadzi LUIZA PIEPRZYK

Ekspert w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE, Specjalista od e-kontroli, audytor podatkowy, wykładowca, Członek rady Konsultacyjnej przy Rzeczniku MŚP, były urzędnik resortu Ministerstwa Finansów

Webinar odbędzie się na platformie Clickmeeting.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 8 marca 2024 r.

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.