W tak dynamicznie zmieniającym się świecie pełnym różnych racji i poglądów, coraz trudniejsze okazuje się podejmowanie słusznych decyzji i dokonywanie właściwych wyborów bez wdrożenia dobrego systemu wartości i stałego przestrzegania ustalonych zasad działania firmy.

Program Przedsiębiorstwo Fair Play wskazuje firmy godne zaufania, z którymi warto współpracować oraz których produkty i usługi warto kupować. Udział w programie wzmacnia wizerunek firmy, a stała obecność w gronie laureatów stanowi o jej uczciwości i wysokiej kulturze działalności.
Wszyscy borykamy się z narastającym kryzysem upadku wartości. Odczuwamy, jak zmieniają się normy uznane i akceptowane przez ogół społeczeństwa – często przekazywane z pokolenia na pokolenie – ideały, do których dążymy w procesie wychowania. Emocje zastępują standardy, osobowość i charakter wypiera wiedzę, a na pierwszy plan wysuwają się złe przykłady. Należy jednak pamiętać, że to od nas zależy, które wartości są dla nas najważniejsze. Być może świata nie zmienimy, ale nadal mamy wpływ na co się decydujemy, z czym zgadzamy i na co przystajemy.

Dla kogo jest program Przedsiębiorstwo Fair Play?
Program skierowany jest do przedsiębiorstw, które w swojej działalności przestrzegają zasad etyki, to znaczy postępują rzetelnie wobec wszystkich swoich interesariuszy, potrafią usatysfakcjonować odbiorców, ułożyć sobie współpracę z kontrahentami i nie mają zaległości w regulowaniu wobec nich zobowiązań. Laureatami programu Przedsiębiorstwo Fair Play mają też szansę zostać firmy, które terminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec skarbu państwa, uczciwie i rzetelnie reklamują się, jednocześnie nie dyskredytując konkurencji, a ponadto stwarzają swoim pracownikom warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy, jak i rozwojowi zawodowemu, są wrażliwe na potrzeby środowiska lokalnego oraz aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach prospołecznych, a w prowadzonej działalności uwzględniają dbałość o środowisko naturalne.

W programie Przedsiębiorstwo Fair Play mogą brać udział przedsiębiorstwa, które prowadziły działalność gospodarczą przez co najmniej cały rok poprzedzający daną edycję (tj. cały 2022 r.), mają siedzibę w Polsce oraz wypełnią i złożą deklarację udziału w programie w określonym dla danej edycji terminie.

Szczegółowe informacje w Regulaminie XXVI edycji oraz na stronie internetowej www.fairplay.pl