Data: 6 czerwca 2024 r., godz. 9:00 – 15:00
Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Dla kogo to szkolenie?

Szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców, menadżerów oraz kluczowych pracowników firm, którzy chcą wdrożyć narzędzia oparte na sztucznej inteligencji do efektywnego zarządzania, usprawnienia procesów biznesowych, wprowadzania innowacji i optymalizacji codziennej pracy.

Cel edukacyjny szkolenia:

Szkolenie przygotowuje uczestników do zrozumienia zasady działania narzędzi opierających się o generatywną sztuczną inteligencją (GenAI) i jej zastosowań w różnych aspektach działalności biznesowej oraz identyfikowania możliwości wykorzystania narzędzi AI w swojej pracy oraz planowania odpowiedzialnego wdrażania technologii w celu optymalizacji procesów, poprawy efektywności i innowacyjności w firmie.
Uczestnicy po szkoleniu będą:
• Rozróżniać kluczowe pojęcia i rozumieć działanie narzędzi GenAI
• Identyfikować możliwości i korzyści związane z wykorzystaniem narzędzi GenAI
• Znać popularne narzędzia AI (bezpłatne i płatne) do różnych zastosowań biznesowych
• Potrafić tworzyć efektywne prompty w celu uzyskania pożądanych efektów
• Prowadzić efektywne dyskusje z narzędziami AI takimi jak ChatGPT, Copilot czy Gemini.

PROGRAM:

Moduł 1: Podstawy Generatywnej Sztucznej Inteligencji (GenAI)
• Czym jest GenAI? Definicja, kluczowe pojęcia i technologie
• Krótka historia i rozwój AI oraz ChatGPT
• Korzyści z zastosowania narzędzi GenAI w biznesie

Moduł 2: Jak działają narzędzia AI do generowania treści?
• Zrozumienie mechanizmów działania ChatGPT, Copilot, Gemini i innych narzędzi AI
• Skąd narzędzia AI biorą swoją wiedzę i „inteligencję”?
• Możliwości i ograniczenia narzędzi AI
• Różnice między ChatGPT-3.5 a ChatGPT-4 i innymi narzędziami

Moduł 3: Praktyczne zastosowanie ChatGPT i innych narzędzi w codziennej pracy
• Omówienie podstawowych funkcji i zasad korzystania z ChatGPT
• Bezpieczeństwo, prywatność danych i kwestie prawne
• Przykładowe wykorzystanie narzędzi AI w codziennej pracy – case study

Moduł 4: Tworzenie efektywnych promptów i prowadzenie dyskusji z czatem
• Budowa i elementy efektywnego promptu – dobre i złe praktyki
• Dostosowanie promptów do specyficznych zastosowań w biznesie
• Techniki delegowania zadań i skutecznej komunikacji z AI
• Warsztat praktyczny z tworzeniem własnych promptów i testowania aplikacji

Moduł 5: Przegląd dodatkowych możliwości i funkcji narzędzi AI
• Wykorzystanie funkcji efektywnego przeglądania internetu
• Czytanie i analiza plików oraz dokumentów
• Generowanie grafik z wykorzystaniem Dall-E 3
• Generowanie głosu/mowy i dźwięków
• Tworzenie Custom GPT (spersonalizowanych asystentów AI)

Moduł 6: Podsumowanie i dyskusja
• Główne wnioski ze szkolenia
• Sesja Q&A – odpowiedzi na pytania uczestników
• Jak kontynuować naukę i rozwój w dziedzinie AI?

Korzyści ze szkolenia

Szkolnie przeznaczone dla tych, którzy chcą zrozumieć, jak AI może zrewolucjonizować tradycyjne metody pracy, poprawić efektywność i produktywność oraz zwiększyć przewagę konkurencyjną.

Co zyskasz dzięki udziałowi w szkoleniu z ChatGPT?

• Zrozumiesz, jak działa ChatGPT i inne narzędzia AI, by wydobyć w pełni ich potencjał
• Nauczysz się tworzyć efektywne prompty do różnych zadań
• Przećwiczysz działanie popularnych aplikacji GenAI już podczas szkolenia
• Otrzymasz gotowe prompty do realizacji popularnych zadań w Twojej codziennej pracy
• Poprawisz swoją produktywność, kreatywność i innowacyjność w różnych aspektach pracy
• Ograniczysz ilość i czas przeznaczony na realizację nieprzyjemnych, żmudnych i powtarzalnych zadań

  • Nie jest wymagana wiedza i umiejętności z zakresu AI
  • Wymagane są podstawowe umiejętności obsługi komputera i przeglądarek internetowych
  • Zalecane jest posiadanie przy sobie laptopa lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu (w celu praktycznego wykorzystania narzędzi AI podczas szkolenia)

Wykładowca:

• Właściciel i Prezes Zarządu Grupa MTC – Szkolenia | Doradztwo | Wdrożenia
• Praktyk biznesu, doświadczony menadżer i przedsiębiorca (ponad 20 lat doświadczenia)
• Współtwórca sukcesu ogólnopolskiej sieci sklepów MediaExpert.
• Ekspert efektywności organizacyjnej oraz transformacji cyfrowej i wykorzystania technologii w biznesie
• Skuteczny trener i doradca biznesowy
• Magister psychologii klinicznej, certyfikowany trener biznesu i coach ICC
• Pasjonat żeglarstwa, chodzenia po górach oraz nowych technologii.

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

Koszt szkolenia:
541,20 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
516,60 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
492,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
615,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.