DATA: 11 czerwca 2024 r., godz. 9:00 – 15:00

MIEJSCE: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie się z nowym rozwiązaniem dla części ubezpieczonych prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

 • Umiejętność dokonania oceny którzy ubezpieczeni mają prawo do skorzystania z wakacji składkowych, a którzy nie mają prawa
 • Ustalenie procedur uzyskania wakacji składkowych – przedsiębiorca-księgowość – ZUS
 • Optymalizacja okresu wyboru wakacji składkowych

PROGRAM:

WAKACJE SKŁADKOWE – PRZEPISY

 1. Definicja: wakacje składkowe czy urlop składkowy?
 2. Cel wakacji składkowych
 3. Co obejmują a czego nie obejmują wakacje składkowe?
 4. Kogo dotyczą a kogo nie dotyczą wakacje składkowe, czyli podstawy
 5. Kogo dotyczą a kogo nie dotyczą wakacje składkowe, czyli wątpliwe przypadki
 6. Forma opodatkowania przedsiębiorcy a wakacje składkowe
 7. Warunki uzyskania wakacji składkowych odnośnie składek społecznych
 8. obowiązkowe podleganie
 9. liczba zgłoszeń do ubezpieczeń
 10. przychody, KAS a ZUS
 11. zakres czynności
 12. limit pomocy de minimis
 13. Pomoc de minimis – zaświadczenie czy oświadczenie?
 14. Wysokość wakacji składkowych – podstawy
 15. Wysokość wakacji składkowych – nietypowe przypadki
 16. Blaski i cienie

WAKACJE SKŁADKOWE – PRAKTYKA

 1. Wniosek o wakacje składkowe
 2. Postępowanie administracyjne
 3. Zakres kontroli
 4. Spory sądowe
 5. Deklaracje DRA/RCA za okres wakacji składkowych
 6. Analiza zbiegów tytułów do ubezpieczeń
 7. Etapy komunikacji kancelaria/biuro – klient

WYKŁADOWCA: 

doradca podatkowy, wykładowca, ekspert w zakresie składki zdrowotnej, prelegent na konferencjach zorganizowanych przez Uniwersytet Łódzki, Akademię Ekonomiczną w Poznaniu czy FWiRBR, autorka artykułów w serwisie Prawo.pl i ekspertka w „Rzeczpospolitej” Fundator Fundacji „Dobra legislacja”, współtwórca programu do analizy wyboru opodatkowania przedsiębiorców w Polskim Ładzie ”ANALIZA”, twórca „Sagi o składce zdrowotnej”, uczestnik seminarium eksperckiego Rzecznika Praw Obywatelskich „Wokół wątpliwości konstytucyjnych na temat składki zdrowotnej po Polskim Ładzie”, pracuje w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Alo-2 sp. z o.o.

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

KOSZT SZKOLENIA:

541,20 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
516,60 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
492,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
615,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.