Szkolenidla fakturzystów, działów obsługi klienta, księgowych, logistyków, zarządzających.

DATA: 12 czerwca 2024 r., godz. 9:00 – 15:00

MIEJSCE: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

PROGRAM

1. Jak sprawdzić kontrahenta przed fakturowaniem transakcji ? – Podział obowiązków kto wystawia faktury ?

Kazusy i ćwiczenia, które pozwolą sprawdzić, czy jesteś dobrze przygotowany(a) do podjęcia transakcji sprzedaży/zakupu, czy wiesz od czego zacząć nim sprzedaż towar i usługę.

Dlaczego i w jakim celu warto sprawdzić kontrahenta czy ma prawo do wystawiania faktur?
Na jakim etapie transakcji i KTO w firmie powinien sprawdzić kontrahenta?
JAKIE REJESTRY należy sprawdzać? Zweryfikuj czy w Twojej firmie to działa
• Jak zweryfikować zagranicznego kontrahenta
Jak dochować należytej staranności – wskazówki Ministerstwa Finansów
Jak WINDKOWAĆ DŁUGI – profilaktyka i dobre praktyki

2. Najważniejsza dokumentacja w obrocie gospodarczym

FAKTURA VAT W WERSJI PAPIEROWEJ I ELEKTRONICZNEJ – kiedy należy ją wystawić wg. zasad w 2024?

PROCEDURY NALEŻYTEJ STARANNOŚCI W PRAKTYCE:

• Zasady wystawiania dokumentacji potwierdzającej sprzedaż towarów i usług
• Co dokładnie, jakie transakcje wymagają fakturowania – analiza przypadków
• Faktura na firmę a na konsumenta i inne rodzaje faktur
Jakich błędów unikać w fakturowaniu? Lista zasad poprawnego fakturowania
• Co należy sprawdzić przed zawarciem umowy, wystawieniem faktury sprzedaży z kontrahentem
• Na co zwrócić uwagę odnośnie formalności dotyczących przedmiotu transakcji?
• Lista najczęściej popełnianych błędów w wystawiani faktur – instrukcja

3. Faktura papierowa kontra faktura elektroniczna – podobieństwa i różnice, wady i zalety

E-faktura – czym jest standardowa faktura elektroniczna i jakie elementy musi zawierać?
FORMAT wysyłki i rodzaj przesyłu faktury elektronicznej
System EDI, platformy elektroniczne , mail – korzyści i trudności
Porozumienie z kontrahentem czy umowa – pisemna czy ustna?
Wymogi wynikające z ustawy VAT – co strony transakcji musza sformalizować i czego przestrzegać?
Regulamin obiegu faktur elektronicznych – z kontrahentem i wewnętrzny firmowy
Faktura ustrukturyzowana – czym różni się od faktury elektronicznej i w jakim formacie należy ją składać
Wady i zalety wystawiania faktury elektronicznej dla sprzedającego i kupującego? Zakres danych w fakturze ustrukturyzowanej – jak ominąć pułapki

4. OBOWIĄZKOWE DANE na fakturze terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi

• Ogólne terminy wystawiania faktur
Warunki dostawy INCOTERMS!
Wykonanie usługi czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego?
• Zasadniczy termin wystawienia faktury
• Faktury zbiorcze – zasady wystawiania
• Kiedy najwcześniej można wystawić fakturę
• Szczególne terminy wystawiania faktur
• Faktury wystawione przedwcześnie i konsekwencje w VAT
• Faktury wystawione po terminie – konsekwencje podatkowe i karne
• PRZYKŁADY z życia podatnika

5. Zaliczki – problematyka rozliczania po nowelizacji przepisów w 2024 r.

Analiza specyfiki zaliczki – czy każda wpłata jest zaliczką?
• Kiedy należy ją udokumentować, a kiedy nie wystawia się faktur na zaliczki i przedpłaty?
• Jakie elementy musi zawierać faktura zaliczkowa?
• Kiedy należy umieścić na niej wyrazy: MPP, „metoda kasowa” lub „samofakturowanie”?
• Czy należy wystawić fakturę końcową gdy przedpłata wynosi 100% ceny za towar lub usługę
Faktura końcowa – prawo czy praktyka
• Kiedy można zrezygnować z wystawiania faktury końcowej?
KONTROWERSYJNE PRAKTYKI: Korygowanie lub anulowanie faktury zaliczkowej przed wystawieniem końcowej
Co wliczać do wartości zaliczki ?
• Jak ustalać podstawę opodatkowania czyli elementy kalkulacyjne wartości netto zaliczki?
• Jak podstawę opodatkowania, gdy zaliczka została wpłacona na poczet towarów i usług opodatkowanymi różnymi stawkami
Faktura wystawiona przed otrzymaniem zaliczki – zasady i praktyka podatnika

6. REFAKTURA KOSZTÓW – kiedy należy ją wystawić a kiedy nie wolno – Zasady 2024

• Okoliczności i powody pojawienia się refaktury
• Kiedy należy wystawić i z jaką stawką ?
• Jakich dokumentów towarzyszących należy używać do refaktury kosztów
• Jakich transakcji nie refakturuje się?
• Refaktura czy element kalkulacyjny ceny na podstawie art. 29 a ust. 6
• KAZUSY – przykładowe sytuacje z życia podatnika

7. Transakcje kompleksowe – zasady fakturowania

• Jedna faktura za wiele czynności czy kilka różnych z podziałem na towary i usługi?
• Jaka stawka VAT przy świadczeniu kompleksowym?
• Obowiązek podatkowy – kiedy następuje sprzedaż i jak dokumentować ?
• Problemy odliczenia podatku naliczonego z transakcji kompleksowej
• Przydatne orzecznictwo w zakresie świadczeń kompleksowych
• Dokumentowanie świadczenia kompleksowego – ważny wyrok WSA

8. KARY indywidualne i dla firmy za błędy w fakturowaniu – NOWOŚCI w związku z pojawieniem się KSEF

WYKŁADOWCA:
Członek Rady Konsultacyjnej przy Rzeczniku MŚP, audytor podatkowy, trener, wykładowca. Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE. Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników. Współautor książki „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego”

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

KOSZT SZKOLENIA:
541,20 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
516,60 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
492,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
615,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.