PODATNIKU bądź na bieżąco z NAJNOWSZYMI ZMIANAMI w VAT i nie tylko, dowiedz się co  kontroluje FISKUS, poznaj najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Data: 21 czerwca 2023 r., godz. 9:00 – 15:00
Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

PILNE ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA, ORZECZNICTWIE SĄDOWYM I INTERPRETACJACH FISKUSA 2023 – VAT 2023 dla sprzedawcy i kupującego już od lipca i września

PROGRAM

CZĘŚĆ 1

Najnowsze zmiany VAT  już od lipca i od września i dalsze

 • SLIM VAT 3 wreszcie od lipca w bardzo rozszerzonej wersji
 • ZMIANY W ZALICZKACH – nowelizacja VAT od września 2023
 • Zmiany w KSEF – aktualizacja ustawy
 • Korekty w KSEF – jakie zasady dotyczą faktur ustrukturyzowanych
 • Nowe wyłączenia z KSEF – pilne zmiany dla wybranych grup podatników
 • Nota korygująca w nowym KSEF
 • Jaki los czeka faktury proforma w KSEF?
 • Jak postąpić w przypadku awarii systemu KSEF?
 • Kursy walut w fakturach ustrukturyzowanych – jaki kurs będzie obowiązywał, pilne zmiany przepisów
 • Faktury uproszczone i paragony z NIP a system KSEF
 • Nowe kary dla podatników, którzy nie wywiążą się z obowiązków względem KSEF

 Pozostałe zmiany w podatkach oraz najnowsze orzecznictwo i opinie fiskusa

 • Kolejne zmiany w podatkach – co podatnik pilnie musi wiedzieć?
 • Ważny wyrok TSUE – możliwości odzyskania zawyżonego VAT wykazanego na paragonie
 • Problemy z najmem – rozbieżność stanowisk sądów administracyjnych i organów podatkowych
 • Bieżące problemy z kodami GTU w ewidencji JPK  na przykładach problemów podatnika
 • Ważne zmiany w KSEF – co nowego dla podatników w kolejnej nowelizacji czyli kogo włączono, jakie transakcje zostają objęte obowiązkiem KSEF, ważne zmiany odpowiedzialności i uprawnień
 • Najnowsze problemy z MPP – kompleksowość usług, płatności zbiorcze a split payment
 • WAŻNE orzecznictwo TSUE, NSA i interpretacje fiskusa, które należy znać

CZĘŚĆ 2

Rozliczenia VAT z kontrahentami i pracownikami w 2023 roku – co w pierwszej kolejności kontroluje fiskus?

 • Magazynowanie i nieodpłatne przechowywanie towarów – jakie zagrożenia się z tym wiążą dla podatnika VAT
 • Nieodpłatne udostępnianie mieszkania pracownikom – analiza najnowszych stanowisk Dyrektora KIS
 • Ubezpieczenie grupowe dla pracowników – jak rozliczać w VAT jego zakup
 • Udostępnianie pracownikom produktów spożywczych – kiedy trzeba rozliczać VAT
 • Szkolenia, konferencje, eventy a opodatkowanie w VAT – jakie błędy wychwytuje fiskus? Jak rozliczać zakup noclegów i gastronomii w ramach organizacji eventu? Co jeśli w imprezie integracyjnej uczestniczą rodziny pracowników
 • Sponsoring w formie pieniężnej – czy jest opodatkowany
 • Czy przekazanie towarów kontrahentom w celach promocyjnych podlega VAT? A jeśli przekazano towary o małej wartości pakowane zbiorczo? Co z nieodpłatnym przekazaniem usług?
 • Nagroda jako karta podarunkowa – czy należy ją dokumentować fakturą – prezentacja najnowszego stanowiska Dyrektora KIS

CZĘŚĆ 3

Problemy VAT w 2023 roku – co powinien wiedzieć dodatkowo podatnik rozliczając i realizując transakcje

 • Najczęściej popełniane błędy i jak ich unikać – brak rozróżnienia skonto, rabat, bonus
 • Gotówka w obrocie gospodarczym z klientami – o czym na pewno jeszcze nie wiesz, a co jest karane od 5 listopada 2021 roku w związku z nową ustawą
 • Narzędzie e- kontroli – nowelizacja STIR co zmieniła dla podatników VAT
 • PUSTE FAKTURY – mity i fakty dotyczące problemów z dokumentami wystawionym zbyt wcześnie
 • E-FAKTURY oraz KSEF jako narzędzie kontroli – najnowsze pytania podatników VAT po nowelizacji przepisów
 • Najnowsze orzecznictwo i interpretacje fiskusa

 Wykładowca:
Audytor podatkowy, trener, wykładowca. Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE. Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników. Współautor książki „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego”

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

Koszt szkolenia:
455,10 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
430,50 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
405,90 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
516,60 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.