Pilne zmiany podatkowe na 2024 i podsumowanie roku w VAT 2023

DATA: 1 lutego 2024 r., godz. 9:00 – 15:00

MIEJSCE: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

PROGRAM

 ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE PODATNIKÓW OD 1 stycznia 2024 r.

 1. Najważniejsze zmiany w 2024 r. dla podatników VAT
 • Ważne zmiany dotyczące Wiążących Informacji Stawkowych (WIS) – od kiedy elektronizacja usług i jakie terminy rozpatrzenia wniosku
 • Czym rożni się WIS od interpretacji podatkowych, co i jak chroni podatnika, gdzie szukać informacji w bazach Ministerstwa Finansów
 • Jakie obowiązują stawki na żywność w 2024 roku?
 • Jak zmienia się katalog obniżonych stawek VAT na 2024 r.?
 • Kasy rejestrujące w 2024 roku – co musi wiedzieć podatnik aby przygotować się do zmian?
 • Kogo dotyczy obowiązek ewidencjonowania płatności transgranicznych przez dostawców usług płatniczych oraz jakie transakcje powinny być raportowane, jak wygląda zakres danych objętych ewidencją?
 1. Pozostałe zmiany w przepisach prawa wpływające na prowadzenie działalności gospodarczej w 2024 roku w tym m,in.
 • Limity uprawniające do korzystania ze statusu małego podatnika w 2024 r.
 • Limity kar w kks od nowego roku 2024
 • Zmiany w płatnościach pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami – co nowego od 2024 roku?
 • Mikrorachunek podatkowy – planowane zmiany w zapłacie podatków i należności budżetowych od 1 stycznia 2024 r.

ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE PODATNIKÓW

Ważne zmiany zasad fakturowania w 2024 roku

 • kogo obowiązuje faktura ustrukturyzowana w KSEF a kogo tradycyjna papierowa
 • faktury dotyczące transakcji sprzedaży – jak wystawiać rozliczać i ewidencjonować transakcje krajowe, unijne i z krajami trzecimi
 • jak rozliczać sprzedaż dla osób fizycznych – konsumentów w okresie faktur ustrukturyzowanych
 • co dalej z fakturami uproszczonymi i paragonami z NIP?
 • jak postępować z zakupami krajowymi w okresie obowiązywania KSEF ?
 • co z zakupami od kontrahentów zagranicznych?
 • jakie dane z KSEF będziemy wprowadzać do JPK?
 • jak korygować faktury w KSEF?
 • NOWE ROZPORZĄDZENIA w sprawie KSEF – co regulują i jak zmienia się obowiązki podatnika VAT ?
 • czy nadal obowiązują noty korygujące i duplikaty i jakie obowiązują zasady ?
 • ZMIANY W KSEF od 2025 roku – co już wiemy na pewno a co jest w planach resortu MF?

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT W 2023 r. I ICH WPŁYWA NA KSZTAŁT PRZEPISÓW W ROKU 2024

 • E-paragony – co to oznacza dla sprzedawcy i kupującego
 • Odwrotne obciążenie w niektórych transakcjach krajowych od 1 kwietnia 2023 r.
 • Zmiany w definicji małego podatnika po pakiecie SLIM VAT 3
 • Zasady przeliczania kwot w walucie obcej dla faktur korygujących
 • Doprecyzowanie okresu, za który wykazywane jest WDT ze stawką 0%
 • Zmiany w wydawaniu wiążących informacji – WIS, WIA, WIT, WIP przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej – co nowego od 2024 roku?
 • WNT przy odliczaniu podatku naliczonego – co zmienił SLIM VAT 3 ?
 • Zwrotu VAT – zmiany w 2023 roku oraz plany na 2024
 • Nowości w rozliczaniu proporcji podatku naliczonego
 • Zmiany w zakresie rocznych korekt podatku naliczonego
 • SANKCJE VAT po nowelizacji przepisów
 • Zmiany w zasadach wystawiania faktur zaliczkowych od 1 września 2023 r.
 • Nowości dotyczące korygowania faktur i ich numeracji – nowelizacja pod kątem KSEF
 • Ostrzeżenia MF przed fałszywymi informacjami w sieci – w jakich kwestiach hakerzy podszywają się pod MF
 • Kreator wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
 • Zmiany w zasadach stosowania stawki 0% dla transakcji dokonywanych na rzecz KE
 • Przesunięcie terminu wdrożenia e-Doręczeń
 • Zwolnienia z kas rejestrujących w 2024 r. – projekt rozporządzenia
 • WIS z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2024 r.

ROZLICZANIE MINIONEGO ROKU – KOSZTY, PODATEK NALICZONY

 • Imprezy, tzw. wigilie świąteczne z udziałem pracowników i ich rodzin – stanowisko fiskusa
 • Koszty, jakie warto przemyśleć do odliczenia – nowości interpretacji fiskusa i orzeczeń sądowych
 • Wydatki związane z delegacjami – co warto odliczać, co przysługuje podatnikowi
 • Nieodpłatne przekazania czy wydatek związany z prowadzoną działalnością?
 • Granica prawna pomiędzy wydatkiem osobistym a biznesowym – najnowsze HITY INTERPRETACJI MF

DZIAŁALNOŚĆ RZECZNIKA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW – najważniejsze interwencje podjęte w sprawach przedsiębiorców w roku 2023

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWE I INTERPRETACJE FISKUSA W ROKU 2023, O KTÓRYCH TRZEBA WIEDZIEĆ

PROFIL UCZESTNIKA: Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie, księgowych, biur rachunkowych, dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć najtrudniejszy podatek VAT. Jednocześnie zapraszamy: fakturzystów, handlowców, działy obsługi klienta

 WYKŁADOWCA: 

Członek Rady Konsultacyjnej przy Rzeczniku MŚP, audytor podatkowy, trener, wykładowca. Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE. Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników. Współautor książki „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego”

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

KOSZT SZKOLENIA:

541,20 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
516,60 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
492,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
615,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.