Data: 1 grudnia 2023 r., godz. 9:00 – 15:00

Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

PROGRAM

1. Nowa faktura ustrukturyzowana w KSEF jako najbardziej dotkliwe narzędzie e-kontroli po stronie fiskusa

• Jakie narzędzia e-kontroli stosuje fiskus do weryfikacji rozliczeń podatnika VAT?
• Czym różni się Jednolity Plik Kontrolny JPK od systemu VIES ?
• Jak na nasze finanse i rozliczenia podatkowe wpływa STIR? Jak fiskus blokuje rachunki bankowe? Czy blokady dotyczą rachunków firmowych czy prywatnych? Jakie nieprawidłowości w rozliczeniach powodują blokady rachunków i jak długo trwają?
• Czy KSEF zastąpi JPK i inne narzędzia kontroli? – największy dylemat podatników

2. Faktura ustrukturyzowana kontra faktura elektroniczna znana nam obecnie i w formie papierowej – na czym polegają różnice, plusy i minusy rozwiązań ? – ujęcie problematyczne E-FAKTURY

E-faktura TERAZ – czym jest standardowa faktura elektroniczna i jakie elementy musi zawierać? Z jakich formatów e-faktur można korzystać?
Obowiązkowe faktury w KSEF – kogo obejmuje nowy obowiązek po zmianach i w jakich terminach?
JAK DZIAŁA OBECNIE KSeF – od kiedy podatnicy mogli przystąpić do programu nowej e-faktury i jak to wyszło w praktyce?
Jak się przygotować do E-fakturowania – jakie błędy wychwytuje najczęściej fiskus w toku kontroli, największe problemy KSeF znane z praktyki podatnika w 2022 r.i 2023 r.
Porozumienie z kontrahentem – OBOWIAZEK CZY WYBÓR? jakie zapisy należy w nim zamieścić, by zapewnić sobie bezpieczeństwo
Regulamin obiegu faktur elektronicznych – dlaczego jest niezbędny i na co zwrócić uwagę, przy jego opracowywaniu
Faktura ustrukturyzowana – czym różni się od faktury elektronicznej i w jakim formacie należy ją składać
Jakie są korzyści z wystawiania faktury ustrukturyzowanej dla sprzedającego i kupującego? Na jakie zagrożenia musisz się przygotować
ODPOWIEDZIALNOŚĆ za wystawianie faktur elektronicznych – jak wyglądają nowe uprawnienia i kto odpowiada za błędy – analiza przypadków
Współpraca z biurem rachunkowym – jak ją na nowo ułożyć, by sprostać nowym wymogom? Za co będzie odpowiadać biuro, a za co klient?
JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ W FIRMIE DO ZMIAN? – procedury firmowe, nowe obowiązki księgowych, fakturzystów, działów obsługi klienta, handlowców, magazynierów, logistyków itp.

3. Uprawnienia do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur – podział uprawnień i obowiązków, którymi fiskus obarczył pracowników w nowym systemie KSeF

Rodzaje, modele i zasady nadawania i odbierania uprawnień do korzystania z KSeF
Sposoby nadawania, zmiany lub odbierania tych uprawnień oraz wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu tych uprawnień;
Sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur;
dane faktury ustrukturyzowanej, których podanie umożliwia dostęp do tej faktury.
Samofakturowanie – jakie uprawnienia dostaje się w KSeF – uprawnienia bezpośrednie sprzedawcy, osoba fizyczna uprawniona przez sprzedawcę, samofakturowanie przez nabywcę
Pozostałe rodzaje modeli uprawnień i odpowiedzialności w KSeF – nadawanie uprawnień, wystawianie faktur, oraz dostęp do faktur; kto i na jakich zasadach jest zgłaszany do bazy Ministerstwa Finansów jako odpowiedzialny za dane czynności w ramach nadanych uprawnień

4. Faktura ustrukturyzowana dziś i od 2024 roku – Jak wystawiać i odbierać faktury w KSeF po zmianach?

• Jakie faktury znajdą się w KSEF a jakie będą wystawiane poza systemem?
Zakres danych w fakturze ustrukturyzowanej – czy system KSeF przyjmuje faktury bez elementów nieobowiązkowych (takich, które nie wynikają z ustawy VAT, ale znajdują się w nowej strukturze logicznej)?
Data wystawienia faktury: w jaki sposób ustala ją KSeF? Kiedy faktura ustrukturyzowana uznana jest za wystawioną i otrzymaną?
Która data wystawienia faktury jest ważniejsza w sytuacji wcześniejszego jej wystawienia i późniejszego nadania numeru z systemu KSEF?
Jak data wystawienia faktury w KSEF wpływa na kurs waluty na fakturze ?
Numeracja faktur – co należy wiedzieć aby nie popełniać błędów w rozliczeniach VAT ?
Awaria po stronie podatnika – czy w wypadku jej wystąpienia można wystawić fakturę offline, poza KSeF?
Awaria systemu, czasowe wyłączenie spowodowane czynnikami po stronie fiskusa – jakie obowiązki spoczywają na podatniku? Gdzie i w jaki sposób
Tryb offline – czy po likwidacji awarii systemu KSEF podatnik będzie zobowiązany wprowadzić faktury do systemu? Jaki czas ustawowo przewiduje na te czynności ustawodawca?
Ministerialna informacja o AWARIACH KSEF – gdzie szukać komunikatów, jakie obowiązki ministerstwo nałożyło na podatników?

5. Jak wystawiać rozliczać skorygowane faktury ustrukturyzowane?

Nowe korekty ustrukturyzowane – Jak należy dokonywać korekt w KSEF?
Zasady dotyczące rozliczania e-faktur korygujących – co nowego w e-korekcie?
• Czy po nowelizacji przepisów nabywca będzie mógł używać not korygujących w KSEF?
Korekta faktury ustrukturyzowanej – jak ją wprowadzać w nowym systemie? W jakim terminie rozliczać fakturę korygującą?
Czy należy wystawić korektę i system KSEF odrzuci fakturę w przypadku: błędów rachunkowych, błędów w numerze faktury, w numerze NIP, w adresie, nazwie kontrahenta?
Kurs waluty w fakturze korygującej ? Jak poradzić sobie z problemem w czasie podwójnej numeracji faktur i dwóch dat wystawienia
Anulacja faktury: co zrobić w wypadku, gdy wysłana faktura do KSeF zostanie odrzucona: czy należy ją poprawić i wysłać ponownie? Czy odrzuconą fakturę można anulować?
Korekta na minus i plus u sprzedawcy i nabywcy – jakie zmiany wprowadza ustawodawca?

6. BIERNY UDZIAŁ firmy w systemie KSeF już od dziś do czerwca 2024 r.– Ty nie używasz ale Twój dostawca tak! CO REALNIE WIDZI FISKUS nawet jak nie uczestniczysz w KSeF?

Co wynika z KSeF dla podatnika, który nie skorzystał z nowej faktury ustrukturyzowanej?
Skąd duże zainteresowanie nową e – fakturą w KSef? – realne korzyści z praktyki
• Jakie dane widzi fiskus jeśli Twój kontrahent przystąpił do KSef?
• Na czym polega nowe narzędzie e – kontroli – ujęcie praktyczne
Realna odpowiedzialność za błędy fakturowania i korygowania i obrocie faktur elektronicznych

7. PRAKTYCZNE PROBLEMY PODATNIKA – e-faktura i faktura w KSeF
Jak poradzić sobie z bieżącymi problemami?

Jak Ministerstwo Finansów odpowiada na pytania podatników ?

Czy faktury w obrocie transgranicznym będą obowiązkowe w KSeF ?
• Jak korygować w KSeF błędy, które nie wpływają na wartość faktury?
• Jakim dokumentem np. nr faktury, błędy w NIP, adresie, nazwie itp.?
Data wystawienia faktury – w jaki sposób ustala ją KSeF po przejściu pozytywnej weryfikacji? Czy są różnice pomiędzy datą wystawienia faktury a datą jej otrzymania? Co jeśli system odrzuci fakturę? Jak musi zareagować wystawiający fakturę pracownik?
Czy system KSeF będzie przyjmował faktury bez elementów nieobowiązkowych (inne niż z ustawy o VAT) ale wynikających ze struktury?
Korekta faktury ustrukturyzowanej – jak korygować fakturę w KSeF i w jakim terminie ją rozliczać ?
Co się stanie jeśli wystawca prześle fakturę z błędami rachunkowymi?
• Czy nabywcy będą otrzymywać powiadomienia o wystawionych fakturach w KSeF?
ANULACJA FAKTURY: Co się dzieje w przypadku, gdy wysłana faktura do Ksef jest odrzucona, czy taka fakturę poprawiamy i wysyłamy ponownie? Czy fakturę, która została odrzucona w KSeF można anulować lub wystawić korektę?
• Czy w KSeF przewidziana jest procedura samofakturownia?
• BŁĘDNY NABYWCA NA FAKTURZE : Czy KSeF pozwoli na odrzucenie faktury w przypadku błędnie wystawionej faktury przez podatnika np. na niewłaściwego nabywcę?
• Ile faktur korygujących można wystawić w KSEF do jednej faktury sprzedaży?
• Czy w systemie KSeF będzie można pobrać dowód zakupu: biletów z pkp, z autostrady itp.?
• Co się stanie z fakturami pro-forma w nowym systemie KSeF?

8. PRZYGOTOWANIE firmy do KSeF – jakie czynności podjąć już dziś?
ROBIMY PORZĄDKI W DOKUMENTACJI

Lista największych błędów w fakturowaniu transakcji sprzedaży i ich konsekwencje dla wstawiającego, księgowego i zarządzającego, właściciela – PROBLEM TWOJEJ FIRMY

• Chcesz zaoszczędzić na podatkach? WSZYSCY MAJĄ PRAWNIKÓW, a błędy i wyniki kontroli są zatrważające – poznaj powody takich sytuacji!
Uporządkuj dokumentację czyli zajrzyj do swoich umów, zastanów się czy one przynoszą realne korzyści podatkowe czy może realne straty – praktyczne przykłady podatników
• Lista – procedury błędów, które wychwytuje fiskus i instrukcje fakturowania i korygowania dla firmy
Rozliczanie zaliczek – lista kluczowych błędów wychwytywanych przez fiskusa

9. Odpowiedzialności firmowa i osobowa – nowe kary w 2023 r.!
Zapowiedź nowych dotkliwych kar w roku 2024-2025
PEŁNOMOCNIK nic tu nie poradzi… ! TO MUSISZ WIEDZIEĆ!

• Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach – co weryfikują organy podatkowe
• Wytyczne do kontroli krzyżowych unijnych pomiędzy krajami członkowskimi – LISTA PYTAŃ DLA PODATNIKA!
Odpowiedzialność za wystawianie, posługiwanie się, przechowywanie faktur i innej dokumentacji w vat – kto ponosi odpowiedzialność?
• Odpowiedzialność zarządu wynikająca z przepisów kodeksu karnego skarbowego
• Kary i sankcje na przykładach kwot i progów kwotowych – odpowiedzialność za nierzetelność wadliwość i nierzetelność dokumentacji podatkowej jak również brak nadzoru nad zespołem odpowiedzialnym za dokumentację firmową itp.

Wykładowca: 

Audytor podatkowy, trener, wykładowca. Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT      w Polsce        i UE. Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów  i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników. Współautor książki „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego”

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

Koszt szkolenia:

455,10 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
430,50 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
405,90 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
516,60 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.