Najnowsze zmiany w prawie podatkowym 2024 r. i rozwiązywanie najtrudniejszych problemów podatnika VAT po zapowiedzi MF o wzmożonych kontrolach w podatku VAT.

DATA: 26 czerwca 2024 r., godz. 9:00 – 15:00

MIEJSCE: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

PROGRAM

 1. Najnowsze zmiany w prawie podatkowym – o czym powinien wiedzieć księgowy i właściciel firmy w czerwcu 2024 r. ?
 • Ważne terminy przypadające w czerwcu 2024 r.
 • Co nowego uchwalono w przepisach prawa podatkowego – najnowsze nowelizacje
 • Ważne orzecznictwo KIS, sądów i TSUE – co nowego i ważnego dla podatnika
 1. MF zapowiedziało wzmożone KONTROLE VAT – Jakie błędy w fakturach na celowniku FISKUSA?
 • Co z duplikatem faktury, czy nadal obowiązuje i jakie największe błędy popełnia wystawca?
 • Premia pieniężna dokumentowana fakturą czy notą – wynagrodzenie za usługę czy jako element kalkulacyjny dostawy towaru lub innej usługi?
 • Wystawienie faktury z końcem miesiąca a dostawa towaru na początku następnego okresu rozliczeniowego – jak rozwiązać problem?
 • Nieodpłatne świadczenia na rzecz kontrahenta niezauważone w działach sprzedaży
 • Kompensata w VAT – błędy w regulowaniu wzajemnych należności
 • Największe błędy popełniane w procedurze mechanizmu podzielonej płatności
 • Błędny NIP i adres kontrahenta w JPK_VAT z deklaracją  – konsekwencje dla podatnika
 • Jakie faktury sprzedażowe należy oznaczać GTU i kodami transakcyjnymi – lista błędów podatkowych
 • Odszkodowania, kaucje a faktura VAT – jak wychwycić błędy przed wysłaniem JPK
 • Jak dokonać rozliczenia zaliczki na usługę do której nie doszło i dostawy towarów , która cofnęła się od nabywcy
 • Zapłata za fakturę przez inny podmiot niż nabywca towaru, usługi – problem sprzedawcy czy kupującego?
 • Jak ustalić moment obowiązku podatkowego przy refakturze mediów?
 • Jakie problemy ma księgowy przed rozliczeniem faktur w walucie obcej w obrocie krajowym?
 • Puste faktury zaliczkowe w obrocie gospodarczym – jak wyłapać błędy i jak je naprawić przed wysyłka JPK
 • Stawka VAT na fakturze a nazwa towaru i usługi – kontrowersje i orzecznictwo organów skarbowych
 • Zasady należytej staranności przy sprzedaży krajowej – czego należy przestrzegać?
 • Incoterms przy sprzedaży towarów na terenie kraju – najnowsze opinie fiskusa
 • Usługa magazynowania a dostawa towarów – problemy z rozliczaniem transakcji
 • Błędna kwalifikacja usług – jakie skutki podatkowe ponosi wystawca faktury
 • Sprzedaż wysyłkowa – czy podatnik w każdych okolicznościach jest zobowiązany do ewidencji w kasie fiskalnej
 1. JAKIE BŁĘDY W KOREKTACH WYŁAPUJE FISKUS – przygotuj się przed wysłaniem JPK i unikaj kar za błędy w rozliczeniach
 • Najczęściej popełniane błędy przy rabatach, skontach, zwrotach towarów
 • Jakie błędy popełniają wystawcy faktur korygujących i jak to zweryfikować?
 • O czym musi wiedzieć księgowy i jakich dokumentów wymagać od wystawiającego fakturę korygującą
 • Terminy wystawiania faktur korygujących – mini poradnik przedsiębiorcy
 • Terminy rozliczeń faktur korygujących – problematyka rozliczania po stronie sprzedawcy i kupującego
 • Korekta w sprzedaży usług – analiza największych błędów podatkowych
 • Korekta sprzedaży zagranicznej – jak poprawnie fakturować po zmianie przepisów w VAT
 • Korekta zakupów zagranicznych – największe błędy popełniane przez nabywcę towarów i usług

Kursy walut a faktury korygujące – jak przeliczać po zmianach w 2023 roku

 • KAZUSY i orzecznictwo z korekt przydatne do zakończenia miesiąca
 1. Przygotowanie do JPK – Jak poprawnie rozliczyć WDT na fakturach w JPK oraz VAT-UE?
 • Transakcje błędnie wykazywane jako WDT – analiza przypadków
 • Konsekwencje prawne i podatkowe błędnej kwalifikacji transakcji – WDT a świadczenie usług i dostawa poza terytorium kraju
 • Jak kalkulować podstawę opodatkowania w WDT? – jakie wartości i szczegóły kontraktu wliczyć do wartości WDT
 • Jak korygować WDT po zmianach SLIM VAT 3? Największe błędy popełniane przez podatników i księgowych
 • Jakie warunki należy spełnić aby fiskus nie opodatkował WDT stawką krajową VAT? – najnowsze orzeczenia i interpretacje
 • Jakie błędy w VAT-UE weryfikuje fiskus analizując WDT?
 • Wyjaśnienie resortu finansów dotyczące terminu korygowania WDT
 • Jak późniejszy wywóz towarów wpływa na WDT i warunki zastosowania stawki 0% VAT ?
 • Dokumentowanie kosztów transportu towarów sprzedawanych w ramach WDT
 • Jak otrzymana zaliczka na poczet WDT wpływa na obowiązek wystawienia faktury?
 • Jak wywóz towarów w ramach WDT do innego państwa niż siedziba nabywcy wpływa na zastosowanie stawki 0% VAT?
 • Nieodpłatne przekazanie towarów nabywcy zagranicznemu a problematyka WDT
 • Nadwyżki, niedobory towarów a WDT – jak poprawnie rozliczyć z kontrahentem
 • Reklamacje, zwroty towarów w WDT – jak prawidłowo rozliczyć transakcje
 • Najnowsze orzecznictwo i interpretacje w zakresie WDT
 1. KOSZTY, WYDATKI FRMOWE pod lupą fiskusa – rozwiązujemy trudne przypadki podatników w odliczaniu vat i analizujemy najnowsze orzecznictwo i dbamy o płynność finansową firmy
 • Wydatki osobiste czy firmowe? – koszty firmowe a zakup wycieczek zagranicznych, odzieży, galanterii skórzanej, wyposażenia, kontrowersyjnych środków transportu itp.
 • Stare prawo i nierozwiązane problemy – zakup okularów, alkoholu, artykułów spożywczych itp.
 • Prawo do odliczenia prezentów przekazywanych kontrahentom – z czego dokładnie możemy korzystać?
 • Faktury otrzymane po terminie odliczenia podatku naliczonego – jak reagować w tej sytuacji ?
 • Koszty szkoleń i konferencji oraz wyjazdy delegacje – co może odliczyć przedsiębiorca
 • Jakie dokumenty potwierdzające zakup upoważniają do odliczenia podatku naliczonego
 • Odwieczny problem VAT – czy błędny nr NIP lub jego brak dyskwalifikuje prawo odliczenia podatku naliczonego?
 • FAKTURY ZAKUPOWE W KSEF – podział zakupów i nowy sposób analizy dokumentacji

WYKŁADOWCA: 

Członek Rady Konsultacyjnej przy Rzeczniku MŚP, audytor podatkowy, trener, wykładowca. Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE. Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników. Współautor książki „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego”

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

KOSZT SZKOLENIA:

541,20 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
516,60 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
492,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
615,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.