Szkolenie dla księgowego, doradcy, finansisty, fakturzystów, specjalistów ds. sprzedaży i zakupu.

CEL: mini audyt wewnętrzny rozliczeń VAT, przygotowanie do zamknięcia każdego miesiąca, aby wyłapać i zweryfikować wszystkie błędy w dokumentacji podatkowej przed wysłaniem JPK do urzędu skarbowego.

DATA: 21 maja 2024 r., godz. 9:00 – 15:00
MIEJSCE: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

PROGRAM

1. JAKIE BŁĘDY W KOREKTACH WYŁAPUJE FISKUS – PRZYGOTUJ SIĘ PRZED WYSŁANIEM JPK

Najczęściej popełniane błędy przy rabatach, skontach, zwrotach towarów
• Jakie błędy popełniają wystawcy faktur korygujących i jak to zweryfikować?
• O czym musi wiedzieć księgowy i jakich dokumentów wymagać od wystawiającego fakturę korygującą
Terminy wystawiania faktur korygujących – mini poradnik przedsiębiorcy
Terminy rozliczeń faktur korygujących – problematyka rozliczania po stronie sprzedawcy i kupującego
Korekta w sprzedaży usług – analiza największych błędów podatkowych
Korekta sprzedaży zagranicznej – jak poprawnie fakturować po zmianie przepisów w VAT
Korekta zakupów zagranicznych – największe błędy popełniane przez nabywcę towarów i usług
Kursy walut a faktury korygujące – jak przeliczać po zmianach w 2023 roku
KAZUSY i orzecznictwo z korekt przydatne do zakończenia miesiąca

2. ROZWIĄZUJEMY TRUDNE PRZYPADKI PODATNIKÓW W ODLICZANIU VAT i analizujemy najnowsze orzecznictwo w tym m.in.

INSTRUKCJA – kontrowersyjne koszty i sposoby ich rozliczenia
FAKTURY ZAKUPOWE – podział zakupów i nowy sposób analizy dokumentacji
• Otrzymanie faktury a mechanizm podzielonej płatności
• Odliczenie VAT z faktur, do których wystawiono noty korygujące
• Odliczenie VAT od zakupu usług modernizacyjnych i wyposażenia lokali mieszkalnych
• Odliczanie podatku naliczonego z umowy zamiast z faktury VAT
Czym różni się odliczanie podatku naliczonego u podatników rozliczających się miesięcznie i kwartalnie
Wydatki osobiste czy firmowe? – koszty firmowe a zakup wycieczek zagranicznych, odzieży, galanterii skórzanej, wyposażenia, kontrowersyjnych środków transportu itp.
• Stare prawo i nierozwiązane problemy – zakup okularów, alkoholu, artykułów spożywczych itp.
• Prawo do odliczenia prezentów przekazywanych kontrahentom – z czego dokładnie możemy korzystać?
• Faktury otrzymane po terminie odliczenia podatku naliczonego – jak reagować w tej sytuacji?
Rozliczanie w VAT świadczeń na rzecz pracowników – kiedy można odliczyć dofinansowanie dla pracowników
• Koszty szkoleń i konferencji oraz wyjazdy delegacje – co może odliczyć przedsiębiorca
• Jakie dokumenty potwierdzające zakup upoważniają do odliczenia podatku naliczonego
• Odwieczny problem VAT – czy błędny nr NIP lub jego brak dyskwalifikuje prawo odliczenia podatku naliczonego?

3. Zagraniczne transakcje zakupowe – jak uniknąć błędów w rozliczaniu, dokumentowaniu kosztów w 2024 roku

WNT czy IMPORT USŁUG – jak prawidłowo klasyfikować transakcje aby poprawnie i terminowo rozliczyć w VAT?
VAT-UE – czy wszystkie zakupy zagraniczne pokazujemy w informacji podsumowującej?
PODATEK zapłacony w innym kraju UE – jak skorzystać na wydatkach zagranicznych kiedy nie są WNT ani importem usług?
Termin rozliczenia WNT – jak go prawidłowo ustalać w wypadku podatku naliczonego i należnego? Czy na termin rozliczeń mają wpływ warunki Incoterms? Co jeśli dział finansowy nie dokona rozliczeń zakupów zagranicznych w terminie
WNT i import usług czy zawsze są neutralne podatkowo? – jakie mamy przepisy prawa co na ten temat mówi fiskus w interpretacjach i wyroki sądów łącznie z TSUE?
Rozliczanie podatku naliczonego na podstawie faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i import usług – analiza trudnych przypadków
Zakup usług – jak rozliczać w przypadku kontrahenta, który świadczy usługę poza Polską? Czy zakup usług może być kosztem? Jak liczyć moment odliczenia podatku VAT w świetle najnowszego wyroku TSUE? W jaki sposób domagać się zwrotu zapłaconych odsetek?
Zaliczki z tytułu WNT oraz z tytułu importu usług – jak je rozliczać w VAT – analiza najnowszych interpretacji Dyrektora KIS. Czy wystawienie faktury zaliczkowej powoduje obowiązek podatkowy? Kiedy można odliczyć podatek naliczony w przypadku zaliczki?
Czy faktura sprzedaży wystawiona przed terminem może decydować o kursie waluty? Jak przeliczać na złote, jeśli wystawiłem fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego
Kwota otrzymanej zapłaty – czy trzeba ją przeliczać, gdy cena jest ustalona w złotych i w walucie obcej? Jak przeliczać kwotę w przypadku waluty innej niż euro?
Usługi i towary nabywane w sposób ciągły – jak rozliczyć w VAT? Jak liczyć termin rozliczenia VAT należnego, jeśli kontrahent nie wystawił faktury końcowej, bo wpłacił 100% zaliczki?
Nieodpłatna dostawa z innego kraju UE, darowizna z kraju UE a WNT – jak rozliczyć, dokumentować jakie skutki podatkowe powoduje taka darowizna dla polskiego podmiotu, czy należy ją pokazywać w JPK oraz VAT-UE?
Jak KRAJOWY SYSTEM e-FAKTUR #KSEF wpłynie na rozliczenie zakupów zagranicznych ? Jak ułożyć współpracę z dostawcą oprogramowania w tym zakresie?
Porównanie transakcji zakupu – podobieństwa i różnice – sposób dokumentowania i ewidencjonowania, termin rozliczenia podatku naliczonego, termin rozliczenia podatku należnego, kurs waluty do rozliczeń VAT, zaliczki w transakcjach zakupowych, rozliczanie w VAT-7 i VAT-UE
ORZECZNICTWO FISKUSA i wyroki sądowe dotyczące zakupów zagranicznych

WYKŁADOWCA: 
Członek Rady Konsultacyjnej przy Rzeczniku MŚP, audytor podatkowy, trener, wykładowca. Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE. Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników. Współautor książki „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego”.

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

KOSZT SZKOLENIA:
541,20 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
516,60 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
492,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
615,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.