Jak poprawnie fakturować transakcje w VAT? Faktura w JPK oraz KSeF ujawnia wszystkie błędy.
Warsztaty szkoleniowe dla całej firmy: fakturzystów, działów obsługi klienta, księgowych, logistyków itp.

Data: 6 czerwca 2023 r., godz. 9:00 – 15:00
Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

PROFIL UCZESTNIKA I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA :

FAKTURA w JPK oraz w KSeF ujawnia wszystkie błędy
Każdy, kto uczestniczy w procesie sprzedaży i zakupu, kto jest księgowym, handlowcem, pracuje w dziale obsługi klienta, FAKTURZYŚCI powinien ZNAĆ ZASADY prawidłowego fakturowania transakcji sprzedaży i dokumentowania transakcji, które nie są opodatkowane w VAT.
Wystawienie prawidłowej dokumentacji, dostarczenie odpowiedniej dokumentacji jako dowód dostawy, to: PODSTAWY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Błędy i brak tej wiedzy powodują problemy podatkowe, finansowe jak również biznesowe w relacjach z kontrahentami. Po zmianie przepisów to właśnie osoba uzgadniająca zasady transakcji z kontrahentem nadaje kształt faktury i jest za nią odpowiedzialna

PROGRAM

1. Jak sprawdzić kontrahenta? – weryfikacja wiarygodności partnera biznesowego przed dokonaniem sprzedaży i zakupu

Kazusy i ćwiczenia, które pozwolą sprawdzić, czy jesteś dobrze przygotowany(a) do podjęcia transakcji sprzedaży/zakupu, czy wiesz od czego zacząć nim sprzedaż towar i usługę

 • Dlaczego i w jakim celu warto sprawdzić kontrahenta?
 • Na jakim etapie transakcji i KTO w firmie powinien sprawdzić kontrahenta?
 • JAKIE REJESTRY należy sprawdzać? Zweryfikuj czy w Twojej firmie to działa
 • Jak zweryfikować zagranicznego kontrahenta
 • Jak dochować należytej staranności – wskazówki Ministerstwa Finansów
 • Jak WINDKOWAĆ DŁUGI – profilaktyka i dobre praktyki

2. PŁATNOŚCI FIRMOWE – co trzeba widzieć w sprzedaży i zakupie ?

 • Gdzie i co należy sprawdzić przed dokonaniem płatności kontrahentowi i jakie dane podać klientom przed transakcja sprzedaży
 • Jaką rolę dla sprzedawcy i kupującego pełni biała lista podatników VAT
 • Wartości gotówkowe i przelewy – limity oraz prawa i obowiązki stron transakcji
 • Jak banki i fiskus kontrolują nasze przelewy firmowe i prywatne
 • Blokady rachunków firmowych – jak do tego dochodzi i jak temu zapobiegać
 • Zamrażanie środków na kontach firmowych – co musi wiedzieć każdy pracownik firmy o MPP czyli mechanizmie podzielonej płatności

3. Analizujemy elementy umów z kontrahentami – najważniejsze elementy, które wpływają na wysokość podatku VAT

 • Prawidłowa klasyfikacja czynności opodatkowanych VAT w obrocie krajowym, czyli zakres przedmiotowy opodatkowania i czynności wyłączone z opodatkowania
 • Przedmiot transakcji – NAZWA TOWARU, USŁUGI – realne zagrożenia!
 • Data zakończenia transakcji – data dostawy towaru, wykonania usługi
 • Kwota należna do zapłaty – sposoby jej określania w umowach
 • Czytelny termin płatności określony konkretną datą – najważniejsza kwestia problematyki ulgi na złe długi
 • Związek pomiędzy umową a fakturą – największe zagrożenie dla opłacalności transakcji!
 • Użycie sformułowań w umowach handlowych, które powodują zapłatę podatku VAT

4. Najważniejsza dokumentacja w obrocie gospodarczym

FAKTURA VAT W WERSJI PAPIEROWEJ – kiedy należy ją wystawić wg. zasad w 2023?

PROCEDURY NALEŻYTEJ STARANNOŚCI W PRAKTYCE:

 • Zasady wystawiania dokumentacji potwierdzającej sprzedaż towarów i usług
 • Co dokładnie, jakie transakcje wymagają fakturowania – analiza przypadków
 • Faktura na firmę a na konsumenta i inne rodzaje faktur
 • Jakich błędów unikać w fakturowaniu? Lista zasad poprawnego fakturowania
 • Co należy sprawdzić przed zawarciem umowy, wystawieniem faktury sprzedaży z kontrahentem
 • Na co zwrócić uwagę odnośnie formalności dotyczących przedmiotu transakcji?
 • Lista najczęściej popełnianych błędów w wystawiani faktur – instrukcja

5. OBOWIĄZKOWE DANE na fakturze terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi

 • Ogólne terminy wystawiania faktur
 • Warunki dostawy INCOTERMS!
 • Wykonanie usługi czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego?
 • Zasadniczy termin wystawienia faktury
 • Faktury zbiorcze – zasady wystawiania
 • Kiedy najwcześniej można wystawić fakturę
 • Szczególne terminy wystawiania faktur
 • Faktury wystawione przedwcześnie i konsekwencje w VAT
 • Faktury wystawione po terminie – konsekwencje podatkowe i karne
 • PRZYKŁADY z życia podatnika

6. Zaliczki – problematyka rozliczania po nowelizacji przepisów w 2023 r.

 • Analiza specyfiki zaliczki – czy każda wpłata jest zaliczką?
 • Kiedy należy ją udokumentować, a kiedy nie wystawia się faktur na zaliczki i przedpłaty?
 • Jakie elementy musi zawierać faktura zaliczkowa?
 • Kiedy należy umieścić na niej wyrazy: MPP, „metoda kasowa” lub „samofakturowanie”?
 • Czy należy wystawić fakturę końcową gdy przedpłata wynosi 100% ceny za towar lub usługę
 • Faktura końcowa – prawo czy praktyka
 • Kiedy można zrezygnować z wystawiania faktury końcowej?
 • KONTROWERSYJNE PRAKTYKI: Korygowanie lub anulowanie faktury zaliczkowej przed wystawieniem końcowej
 • Co wliczać do wartości zaliczki ?
 • Jak ustalać podstawę opodatkowania czyli elementy kalkulacyjne wartości netto zaliczki?
 • Jak podstawę opodatkowania, gdy zaliczka została wpłacona na poczet towarów i usług opodatkowanymi różnymi stawkami
 • Faktura wystawiona przed otrzymaniem zaliczki – zasady i praktyka podatnika

7. Podstawa opodatkowania – elementy kalkulacyjne ceny czy REFAKTURA KOSZTÓW?

 • Czy można refakturować koszty dostawy towarów
 • Dokumentowanie, termin i stawka VAT przy refakturze
 • Różnica pomiędzy refakturą a zwrotem kosztów
 • Faktura czy nota – zasady rozliczania
 • Zasady refakturowania i obciążania w formie zwrotu kosztów
 • Obciążanie dodatkowymi kosztami
 • Zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy
 • PROBLEMY Z ŻYCIA PODATNIKA

8. KSeF czyli Faktura ustrukturyzowana kontra faktura elektroniczna – podobieństwa i różnice, wady i zalety – zmiany po nowelizacji!

 • E-faktura – czym jest standardowa faktura elektroniczna i jakie elementy musi zawierać?
 • FORMAT wysyłki i rodzaj przesyłu faktury elektronicznej
 • System EDI, platformy elektroniczne , mail – korzyści i trudności
 • Porozumienie z kontrahentem czy umowa – pisemna czy ustna?
 • Jak wygląda porozumienie z kontrahentem w KSeF?
 • Wymogi wynikające z ustawy VAT – co strony transakcji musza sformalizować i czego przestrzegać?
 • Regulamin obiegu faktur elektronicznych – z kontrahentem i wewnętrzny firmowy
 • Faktura ustrukturyzowana – czym różni się od faktury elektronicznej i w jakim formacie należy ją składać
 • Wady i zalety wystawiania faktury ustrukturyzowanej dla sprzedającego i kupującego? Zakres danych w fakturze ustrukturyzowanej – jak ominąć pułapki
 • Faktura ustrukturyzowana w transakcjach zagranicznych – do czego zobowiązała nas KE UE
 • ZAKRES DANYCH NA FAKTURZE – 20 pozycji kontra 300 –
 • Jakie dane należy wprowadzać do faktury ustrukturyzowanej i czym różni się ten zakres od faktury papierowej i tradycyjnej elektronicznej
 • Nadawanie, odbieranie, zmiana uprawnień do systemu KSef – zasady działania
 • PYTANIA I ODPOWIEDZI o KseF – co dziś jest obowiązkowe co fakultatywne
 • NAJWIĘKSZE PROBLEMY PODATNIKA VAT Z KSeF!
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ wystawiającego, pobierającego faktury oraz ZARZĄDU – mandaty nawet 18.000 zł!

CO REALNIE WIDZI FISKUS nawet jak nie uczestniczysz w KSeF?

 • Co wynika z KSeF dla podatnika, który nie skorzystał z nowej faktury ustrukturyzowanej?
 • Skąd duże zainteresowanie nową e – fakturą w KSef? – realne korzyści z praktyki
 • Jakie dane widzi fiskus jeśli Twój kontrahent przystąpił do KSef?
 • Na czym polega nowe narzędzie e – kontroli – ujęcie praktyczne
 • Realna odpowiedzialność za błędy fakturowania i korygowania i obrocie faktur elektronicznych

9. Najczęściej popełniane błędy w fakturowaniu – jak ich uniknąć?

10. KARY I SANKCJE czyli co grozi za błędy w fakturowaniu i kto ponosi odpowiedzialność, jak wysokie stawki kar obowiązują w 2023 r.?

Wykładowca: 
Audytor podatkowy, trener, wykładowca. Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE. Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów  i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników. Współautor książki „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego”

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

Koszt szkolenia:

 • 455,10 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
 • 430,50 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
 • 405,90 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
 • 516,60 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.