Data: termin podamy wkrótce
Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

PROGRAM

1. Jak sprawdzić kontrahenta przed fakturowaniem transakcji ? – weryfikacja wiarygodności partnera biznesowego przed dokonaniem sprzedaży i zakupu w transakcjach polskich i zagranicznych

Kazusy i ćwiczenia, które pozwolą sprawdzić, czy jesteś dobrze przygotowany(a) do podjęcia transakcji sprzedaży/zakupu, czy wiesz od czego zacząć nim sprzedaż towar i usługę

• Dlaczego i w jakim celu warto sprawdzić kontrahenta?
• Na jakim etapie transakcji i KTO w firmie powinien sprawdzić kontrahenta?
• JAKIE REJESTRY należy sprawdzać? Zweryfikuj czy w Twojej firmie to działa
• Jak zweryfikować zagranicznego kontrahenta
• Jak dochować należytej staranności – wskazówki Ministerstwa Finansów
• Jak WINDKOWAĆ DŁUGI – profilaktyka i dobre praktyki

2. NARZEDZIA KONTROLI którym podlegają osoby odpowiedzialne za transakcje sprzedaży i zakupu – przesłanki należytej staranności wymagane przez Ministerstwo Finansów

• BIAŁA LISTA podatników VAT – co należy sprawdzić, do kogo należą jakie obowiązki
• STIR – co wykrywa i co grozi firmie przy nieprawidłowościach w procedurze sprzedaży – zakupu
• JPK oraz VIES – na czym polega weryfikacja i kontrola – czego szuka fiskus
• Jak sprawdzić kontrahenta z kraju trzeciego – praktyczne metody weryfikacji poza UE
• ODPOWIEDZIALNOŚĆ KKS oraz KK osób związanych z dokumentacją VAT
• PŁATNOŚCI FIRMOWE – co trzeba widzieć w sprzedaży i zakupie wystawiając i otrzymując faktury ?

3. Jak przygotować się na nadejście KSEF i ustrzec przed konsekwencjami wynikającymi z wzmożonych czynności kontrolnych

• Jaką wiedzę o KSEF powinny mieć poszczególne działy w firmie i jak zweryfikować nowe zakresy obowiązków
• Weryfikacja dokumentacji zakupowej i sprzedażowej w firmie
• Jak zaktualizować umowy i zamówienia z kontrahentami
• Jak ułożyć prawnie i biznesowo procesy współpracy na linii: klient a biuro rachunkowe
• Jak dostosować dokumentację handlową do obiegu faktur w KSEF
• OD KIEDY KSEF i na jakich warunkach

4. Najważniejsza dokumentacja w obrocie gospodarczym

FAKTURA VAT W WERSJI PAPIEROWEJ – kiedy należy ją wystawić wg. zasad w 2024?

PROCEDURY NALEŻYTEJ STARANNOŚCI W PRAKTYCE:
• Zasady wystawiania dokumentacji potwierdzającej sprzedaż towarów i usług
• Co dokładnie, jakie transakcje wymagają fakturowania – analiza przypadków
• Faktura na firmę a na konsumenta i inne rodzaje faktur
• Jakich błędów unikać w fakturowaniu? Lista zasad poprawnego fakturowania
• Co należy sprawdzić przed zawarciem umowy, wystawieniem faktury sprzedaży z kontrahentem
• Na co zwrócić uwagę odnośnie formalności dotyczących przedmiotu transakcji?
• Lista najczęściej popełnianych błędów w wystawiani faktur – instrukcja

5. OBOWIĄZKOWE DANE na fakturze terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi

• Ogólne terminy wystawiania faktur
• Warunki dostawy INCOTERMS!
• Wykonanie usługi czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego?
• Zasadniczy termin wystawienia faktury
• Faktury zbiorcze – zasady wystawiania
• Kiedy najwcześniej można wystawić fakturę
• Szczególne terminy wystawiania faktur
• Faktury wystawione przedwcześnie i konsekwencje w VAT
• Faktury wystawione po terminie – konsekwencje podatkowe i karne
• PRZYKŁADY z życia podatnika

6. Zaliczki – problematyka rozliczania po nowelizacji przepisów w 2023 r.
• Analiza specyfiki zaliczki – czy każda wpłata jest zaliczką?
• Kiedy należy ją udokumentować, a kiedy nie wystawia się faktur na zaliczki i przedpłaty?
• Jakie elementy musi zawierać faktura zaliczkowa?
• Kiedy należy umieścić na niej wyrazy: MPP, „metoda kasowa” lub „samofakturowanie”?
• Czy należy wystawić fakturę końcową gdy przedpłata wynosi 100% ceny za towar lub usługę
• Faktura końcowa – prawo czy praktyka
• Kiedy można zrezygnować z wystawiania faktury końcowej?
• KONTROWERSYJNE PRAKTYKI: Korygowanie lub anulowanie faktury zaliczkowej przed wystawieniem końcowej
• Co wliczać do wartości zaliczki ?
• Jak ustalać podstawę opodatkowania czyli elementy kalkulacyjne wartości netto zaliczki?
• Jak podstawę opodatkowania, gdy zaliczka została wpłacona na poczet towarów i usług opodatkowanymi różnymi stawkami
• Faktura wystawiona przed otrzymaniem zaliczki – zasady i praktyka podatnika

7. FAKTURA KORYGUJĄCA – kiedy należy ją wystawić a kiedy nie wolno – Zasady 2024
• Okoliczności i powody pojawienia się korekty
• Jak technicznie skorygować sprzedaż i jakiego dokumentu użyć?
• Kiedy należy wystawić fakturę korygującą?
• Podział korekt – zmniejszające, zwiększające, powody korekty, sposób korygowania, rozliczenia itp.
• Anulacja czy korekta – fundamentalne zasady i różnice
• Wpływająca i niewpływająca na obrót podlegająca rozliczeniu i księgowaniu
• Jakich dokumentów nie używać do korekty transakcji?
• Jakich transakcji nie dokumentuje się faktura korygującą?
• KAZUSY – przykładowe sytuacje z życia podatnika

8. Faktura korygująca a nota korygująca – zasady i obowiązki podatnika
• Faktura korygująca a nota korygująca czyli kiedy wystawić korektę faktury, a kiedy notę korygującą?
• Czym różni się nota korygująca od faktury korygującej?
• Kto wystawia fakturę a kto notę?
• Co powinna zawierać nota korygująca?
• Ilość egzemplarzy, terminy wystawiania
• POPRAWIANIE BŁEDÓW: korektą czy notą – praktyka z życia podatnika
• Błędny termin płatności na fakturze – jak poprawić?
• Jak akceptować notę korygująca?

9. KOREKTA VAT – Jak ustalać termin wystawienia i rozliczenia faktury korygującej po stronie sprzedawcy i kupującego?
• Jak regulują terminy wystawienia faktury korygującej przepisy VAT
• Jakich danych potrzebuje księgowy do rozliczenia faktury korygującej?
• Jakich danych powinien dostarczyć dział handlowy ?
• Uzgodnienie i spełnienie warunków korekty NOWE, TRUDNE OBOWIĄZKI
• KOREKTA w KSEF – jakie zmiany czekają podatnika

10. Jakie dane należy obowiązkowo wskazać na fakturze korygującej – przepisy i praktyka
• Jakie ważne dane zawiera korekta? – punkt widzenia podatkowy i handlowy
• Czy brak pewnych danych może utrudniać rozliczenie i relacje z klientem?

11. WARSZTATY: PRAKTYKA PODATNIKA czyli jak rozliczyć korektę faktury korygującej w przypadku:
• Rabatu, upustu
• Skonta
• Zwrotu towarów
• Obniżki ceny
• Zwrotu zaliczki

12. Rozwiązujemy trudne przypadki – korygować, anulować?:
• Faktura otrzymana po terminie
• Otrzymanie faktury wystawionej przedwcześnie
• Błąd w danych nabywcy
• Błędna wysokość podatku VAT
• Błędny termin płatności
• Faktura od podmiotu nieistniejącego
• Brak zapłaty za fakturę
• Błędny w: nazwach, adresach, numerach identyfikacji podatkowej itp.
• Najczęściej popełniane błędy w korygowaniu faktur – jak ich uniknąć?

 

WYKŁADOWCA:
Członek Rady Konsultacyjnej przy Rzeczniku MŚP, audytor podatkowy, trener, wykładowca. Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE. Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników. Współautor książki „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego”

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

KOSZT SZKOLENIA:
541,20 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
516,60 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
492,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
615,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.