Kiedy?             4 czerwca 2024 r., godz. 9:30

Gdzie?             Sala witrażowa w Domu Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1

Program:

 • Przywitanie nowej Pani Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawiczu Renaty Szymańskiej
 • Problematyka preferencyjnych stawek w podatku VAT w świetle „matrycy stawek”
  1. WIS jako złoty środek dla podatnika
  2. Usługi gastronomiczne po wyrokach TSUE C-703/19 oraz C-146/22
  3. Problematyka stawki VAT w branży „beauty”
  4. Sprzedaż lodów w VAT
  5. Usługi budowlane w budynku o charakterze mieszanym
  6. Ładowanie samochodów elektrycznych w świetle wyroku TSUE C-282/12
 • Najem prywatny w świetle przepisów podatku PIT i VAT.
  1. Podstawowe różnice i podobieństwa
  2. Małżonkowie jako odrębni podatnicy w stosunku do nieruchomości objętej ustawową wspólnością małżeńską
  3. Limity w podatkach dochodowych i podatku VAT oraz jak je liczyć
  4. Najem na cele mieszkaniowe a zwolnienie z VAT
  5. Różnice pomiędzy najmem prywatnym a najmem w formie działalności gospodarczej
 • Wybrane problemy związane z opodatkowaniem spadków i darowizn
  1. Wybrane problemy przy zwolnieniach darowizn w najbliższej rodzinie
  2. Różnica pomiędzy długami a ciężarami oraz wyłączenia ich stosowania
  3. Wybrane zwolnienia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem SD
  4. Darowizna przedsiębiorstwa a darowizna w przedsiębiorstwie
  5. Darowizna dokonana przez małżonka z konta współmałżonka
 • Wybrane zwolnienia i wyłączenia w podatku PCC
  1. Pożyczka w najbliższej rodzinie- warunki formalne zastosowania zwolnienia
  2. Zwolnienie na zakup pierwszego mieszkania oraz problemy z nim związane
  3. Zakup pojazdów przez osoby niepełnosprawne
  4. Pożyczka od przedsiębiorcy
  5. Sprzedaż ciągnika rolniczego pomiędzy rolnikami a zakup maszyny od rolnika
 • KSEF w świetle ustawy zmieniającej z 9 maja 2024 r.
  1. Daty graniczne oraz wskazane kategorie podmiotów
  2. Pozostałe zmiany
  3. Przydatne aplikacje w KSEF
  4. Planowane szkolenia US

Zachęcamy do nadsyłania drogą mailową (leszno@riph.pl) pytań związanych z tematyką spotkania.

Koszt udziału w spotkaniu 61,50 zł brutto dla firm zrzeszonych w RIPH oraz 123,00 zł brutto od osoby dla firm pozostałych (koszty organizacyjne spotkania).

Wpłaty należy dokonywać na konto Izby:

nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.