Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków. Ścieżka SMART Priorytet 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców” Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Kompleksowe wsparcie działalności mikro- małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności wzmacnianie zdolności badawczo – rozwojowych i wdrażania innowacji opartych na wynikach prac B+R.

Ponadto możliwe jest wsparcie zielonej i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, promocji zagranicznej produktów (towarów i usług), ochrony własności przemysłowej i podnoszenie kompetencji pracowników.

Termin składania wniosków: od 21 lutego 2023 r. do 12 kwietnia 2023 r.

Ścieżka SMART Priorytet 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców” Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Krótki opis działania

Kompleksowe wsparcie działalności mikro- małych i średnich przedsiębiorstw,
w szczególności wzmacnianie zdolności badawczo – rozwojowych i wdrażania innowacji opartych na wynikach prac B+R. Ponadto możliwe jest wsparcie zielonej i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, promocji zagranicznej produktów (towarów i usług), ochrony własności przemysłowej i podnoszenie kompetencji pracowników.

Ścieżka SMART to jeden projekt, który może składać się z maksymalnie 7 modułów.
Projekt obowiązkowo powinien obejmować co najmniej jeden z modułów: B+R lub
Wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły tj. Infrastruktura B+R, Cyfryzacja, Zazielenienie przedsiębiorstw, Kompetencje, Internacjonalizacja mają charakter fakultatywny. Realizacja modułów może być ze sobą powiązana lub mogą być realizowane niezależnie.

Jak i kiedy składać wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (link) dostępnego na stronie internetowej PARP w terminie:
od 21 lutego 2023 r. do 12 kwietnia 2023 r. godz. 16:00

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Obszar geograficzny: cała Polska

Na co można otrzymać dofinansowanie

• prowadzenie prac B+R wraz kosztami personelu i infrastruktury badawczej,
• maszyny i urządzenia,
• materiały i roboty budowlane
• wartości niematerialne i prawne,
• nieruchomości,
• usługi doradcze, w tym wspierające innowacyjność,
• inwestycje związane z ochroną środowiska,
• szkolenia,
• promocja produktów za granicą,
• ochrona praw własności przemysłowej.

Ogłoszenie o naborze:

https://feng.parp.gov.pl/storage/grants/documents/743/20230207_Ogloszenie_naboru.pdf

Chcesz dowiedzieć się więcej? Potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu dokumentacji?

Zachęcamy do kontaktu z Biurem Izby, w celu umówienia się na spotkanie z naszym doradcą!