Rozpoczął się nabór do II edycji Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Leszna. Nagroda przyznawana będzie w trzech kategoriach – „Biznes Społecznie Odpowiedzialny,” „Biznes z Tradycjami” oraz „Firma Roku”. Kandydaci do Nagrody powinni posiadać siedzibę lub wykonywać działalność na terenie Leszna.

Celem Konkursu jest wyróżnienie przedsiębiorstw, które upowszechniają pozytywne wzorce m.in. w zakresie prowadzenia działalności zgodnie z zasadami CSR oraz odznaczają się istotnym wkładem w rozwój gospodarczy Leszna, czy też pozytywnie wpływają na lokalny rynek pracy.

Zgłoszenia kandydatur do Konkursu mogą być dokonywane w następujący sposób:

  • w kategoriach: „BIZNES SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY” i „BIZNES Z TRADYCJAMI” – indywidualnie przez przedsiębiorców;
  • w kategorii „FIRMA ROKU” – przez członków Kapituły Konkursowej.

Kandydaci w poszczególnych kategoriach powinni posiadać siedzibę lub wykonywać swoją działalność na terenie miasta Leszna, przestrzegać przepisów prawa oraz spełniać kryteria zgodne z zapisami regulaminu.

Laureaci Konkursu oprócz statuetki i tytułu Laureata Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Leszna otrzymają przestrzeń reklamową na tablicach outdoorowych zlokalizowanych w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A. oraz sesję fotograficzną i artykuł w ramach projektu „Leszczyński Design” realizowanego przez miasto Leszno.

Zachęcamy serdecznie do zgłaszania kandydatur do Konkursu.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Termin zgłoszeń upływa 31 stycznia 2024r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie

https://biznes.leszno.pl/aktualnosci/ii-edycja-konkursu-o-nagrode-gospodarcza-prezydenta-miasta-leszna/