Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa
Wielkopolskiego „Wielkopolska dla Planety 2030” edycja 2024. Do udziału zapraszamy:
– w kategorii „Nauka” doktorów i doktorantów,
– w kategorii „Biznes” przedsiębiorców.

Kategoria „Nauka” adresowana jest do doktorów i doktorantów, którzy swoją aktywność naukową
skupiają na tematyce związanej z potrzebą zintegrowanych działań w obszarze gospodarczym,
społecznym i ochrony klimatu. Natomiast kategoria „Biznes” skierowana jest do regionalnych
przedsiębiorstw stosujących innowacyjne rozwiązania w ramach sześciu inteligentnych specjalizacji
dla Wielkopolski.

Celem konkursu jest promocja wielkopolskiego wkładu w osiągnięcie Celów Zrównoważonego
Rozwoju SDG oraz promocja transferu wiedzy do gospodarki, dzięki któremu możliwe będą realne
zmiany uwzględniające rozwiązania proklimatyczne we wszystkich obszarach życia społeczno-gospodarczego.

Na laureata czekają atrakcyjne nagrody:
– w kategorii „Nauka” – nagroda wyjazdowa: udział w targach World Al Show Singapore
w terminie 31.07.-5.08.2024 lub 2-tygodniowy pobyt w Danau Girang Field Centre (Borneo,
Malezja) w lipcu 2024 r.,
– w kategorii „Biznes” – nagroda finansowa: 50 000 PLN.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i przesłanie w formie
elektronicznej formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie wizerunku
(stanowiących załączniki do Regulaminu) na adres: drg.sekretariat@umww.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2024 r.

Szczegóły: https://www.umww.pl/konkurs-wielkopolska-dla-planety-2030