• top3
  • top1
  • top2
Szkolenia
Informacje
Biznesplany
Projekty unijne
Wdrożenia RODO
Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych
Pożyczki unijne - przygotowanie dokumentów
Konferencje
Ośrodek Mediacji
Regionalny Program Mentoringowy
Wynajem sali szkoleniowejPobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Szkolenie OBIEG I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W FIRMIE

zapytaj o kolejny termin tel. 655295656

Cel szkolenia

Obowiązkiem prawnym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jest przechowywanie różnego rodzaju dokumentów. Dokumenty te powinny być uporządkowane, oznaczone, sklasyfikowane i przekazane do archiwum. Celem szkolenia jest prześledzenie „losu dokumentu” w firmie od chwili jego wpływu lub wytworzenia, poprzez archiwizację, aż do brakowania. W ramach szkolenia uczestnicy poznają bazę prawną obowiązującą w tej materii oraz zapoznają się z dobrymi praktykami. Szkolenie skierowane jest do firm wytwarzających i posiadających dokumentacji kategorii „B”, czyli dokumentację niearchiwalną, która po upływie określonego przepisami okresu jej przechowywania może ulec zniszczeniu.

Program szkolenia


Dokument w firmie
• Co uznajemy za dokument?
• Forma wytworzenia dokumentu: pisemna, elektroniczna, dokumentowa
• Warunki obiegu i archiwizowania dokumentów z uwzględnieniem RODO
• Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – zakres zastosowania

Instrukcja kancelaryjna
• Wpływ dokumentu do firmy. Kto ma prawo odebrać dokumenty?
• Co robimy z kopertą? Pieczątki w firmie
• Oznaczanie dokumentów
• Treść dokumentów wytworzonych przez firmę a obowiązek informacyjny
• Kiedy dokumenty powinny być przekazane do archiwum?
• Jednolity rzeczowy wykaz akt
• Porządkowanie dokumentów przed przekazaniem do archiwum

Instrukcja archiwalna
• Organizacja i zadania archiwum
• Lokal archiwum
• Przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji
• Okresy przechowywania dokumentów w tym: umów, pełnomocnictw, uchwał, faktur, dokumentacji technicznej, itd.
• Umowy w zakresie brakowania dokumentów
• Ewidencja a archiwum
• Usługi świadczone przez zewnętrzne firmy archiwizacyjne


Szczególne zasady postępowania i archiwizowania dokumentacji
• dokumentacja pracownicza w firmie – (m.in. skrócenie przechowywania akt pracowniczych od 1 stycznia 2019 r., elektronizacja akt pracowniczych,itd.)
• monitoring – okres przechowywania i zasady archiwizacji
• udostępniania dokumentów różnym podmiotom (m.in. kontrola organów, pracownicy, itd.)
• archiwizowanie dokumentów a wymogi RODO
• odpowiedzialność z tytułu niewłaściwej archiwizacji dokumentacji

Wykładowca:
• Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.
• Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
• Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych


Miejsce szkolenia: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34
TDSK

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)