• top1
 • top2
 • top3

mediacje


Szkolenia
Informacja
Biznesplan
Projekty unijne
Rekrutacja i Selekcja
Zatrudnianie niepełnosprawnych
Ochrona środowiska
Ośrodek Mediacji
Eksport
Ochrona danych osobowych
Legalizacja dokumentów
Targi
Wynajem sali szkoleniowej
Pożyczki i poręczenia
PromocjaPobierz ofertę


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Nabór na Mediatorów

Prezes RIPH ogłasza nabór Mediatorów na listę Ośrodka Mediacji przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Lesznie

1. Na listę mediatorów Ośrodka Mediacji Pełnomocnik ds. Ośrodka Mediacji wpisuje osobę ujętą na liście stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych w Poznaniu, Wrocławiu, Legnicy lub Zielonej Górze, która wg informacji z sądowej listy specjalizuje się w sprawach cywilnych, gospodarczych lub prawa pracy.

2. Na listę mediatorów Ośrodka Mediacji Pełnomocnik ds. Ośrodka Mediacji, po zasięgnięciu opinii Prezydium RIPH może wpisać osobę, która spełnia poniższe warunki:
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie jest czynnym sędzią,
 • ukończyła 35 lat,
 • zna język polski,
 • nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, w szczególności posiada udokumentowaną praktykę w zakresie prowadzenia postępowań mediacyjnych z zakresu spraw cywilnych, gospodarczych lub prawa pracy.
3. Pełnomocnik ds. Ośrodka Mediacji dokonuje wpisu osoby zainteresowanej na listę mediatorów Ośrodka Mediacji na jej pisemny wniosek.

4. W przypadku odmowy wpisu przez Pełnomocnika ds. Ośrodka Mediacji kandydatowi na mediatora Ośrodka Mediacji przysługuje odwołanie do Prezesa RIPH.

5. Mediator wpisany na listę mediatorów Ośrodka Mediacji ma obowiązek przestrzegać Kodeks Etyki Mediatora Ośrodka Mediacji, Regulaminu Ośrodka Mediacji oraz innych regulacji określających zasady funkcjonowania Ośrodka Mediacji.

6. Mediator wpisany na listę mediatorów Ośrodka Mediacji jest zobowiązany podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności w dziedzinie mediacji i wspierać działalność Ośrodka Mediacji.

7. Pełnomocnik ds. Ośrodka Mediacji dokonuje skreślenia mediatora z listy mediatorów Ośrodka Mediacji w przypadku:
 • naruszenia przez mediatora Kodeksu Etyki Mediatora Ośrodka Mediacji, Regulaminu Ośrodka Mediacji lub Statutu Ośrodka Mediacji lub innych regulacji określających zasady funkcjonowania Ośrodka Mediacji; Skreślenie z listy mediatorów z tego powodu następuje - w miarę możliwości - po wysłuchaniu mediatora.
 • złożenia pisemnego wniosku przez mediatora o skreślenie go z listy;
 • śmierci mediatora.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać listem poleconym na adres Ośrodka Mediacji przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Lesznie lub dostarczyć osobiście do siedziby RIPH w Lesznie przy ul. 55 Pułku Piechoty 34 ( w godz. 8–15, od poniedziałku — piątku), 64-100 Leszno.

Wnioski można składać od dnia publikacji tj. 1 grudnia 2018 roku do dnia zakończenia naboru tj. 31 grudnia 2018 roku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail: leszno@riph.pl

7 technology

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)