• top3
  • top1
  • top2
Szkolenia
Informacja
Biznesplan
Projekty unijne
Rekrutacja i Selekcja
Zatrudnianie niepełnosprawnych
Ochrona środowiska
Arbitraż i Mediacja
Eksport
Ochrona danych osobowych
Legalizacja dokumentów
Targi
Wynajem sali szkoleniowej
Pożyczki i poręczenia
PromocjaPobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Szkolenie ROZLICZANIE PRACOWNIKÓW NA LIŚCIE PŁAC

12 listopada 2018

Program:

1. Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników
a) Definicja wynagrodzenia
b) Składniki wynagrodzenia
c) Świadczenia nie będące wynagrodzeniem
d) Wynagrodzenia w rozumieniu prawa pracy a wynagrodzenia w rozumieniu podatkowym

2. Zasady ustalania wynagrodzeń
a) Podstawy prawne składników świadczeń na rzecz pracowników
b) Wynagrodzenie zasadnicze
c) Akord i prowizja
d) Premie i nagrody
e) Różnicowanie wynagrodzeń a dyskryminacja
f) Dodatki do wynagrodzeń
g) Wynagrodzenia za czas nieświadczenia pracy

3. Wynagrodzenie minimalne
a) Likwidacja obniżonego minimum w pierwszym roku pracy
b) Wyłączenie z minimum dodatku za pracę w porze nocnej
c) Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w przypadku umów zlecenia
d) Zastosowanie minimalnego wynagrodzenia do umów z przedsiębiorcami
e) Ewidencja godzin świadczenia usług
f) Umowy zlecenia wyłączone z minimalnego wynagrodzenia
g) Minimalne wynagrodzenie a prawa autorskie

4. Ochrona wynagrodzeń za pracę
a) Ogólne zasady ochrony wynagrodzeń
b)Potrącenia komornicze ze stosunku pracy
c) Potrącenia komornicze z umów cywilnoprawnych
d) Potrącenia komornicze w przypadku samozatrudnienia
e) Potrącenia komornicze z zasiłków (nowość 2018)

5. Wynagrodzenia a przychody podatkowe
a) Umowa o pracę
b) Umowy cywilnoprawne
c) Samozatrudnienie
d) Kwota wolna od podatku – nowe wysokości 2018

6. Koszty uzyskania przychodów
a) Stosunek pracy
b) Umowy cywilnoprawne
c) Samozatrudnienie
d) Świadczenia, w przypadku których nie potrąca się kosztów
e) Umowy z prawami autorskimi

7. Przychody wolne od podatku dochodowego i składek ZUS
a) Świadczenia nieoznaczone
b) Zwolnienia przedmiotowe, a w tym między innymi świadczenia BHP (okulary dla pracownika, napoje, odzież robocza itd.), szkolenia, podróże służbowe i oddelegowanie, świadczenia z ZFŚS – nowe kwoty zwolnień 2018

8. Składki ZUS
a) Rodzaje składek
b) Umowa o pracę a inne formy zatrudnienia
c) Zbieg tytułów ubezpieczeniowych
d) Umowa zlecenia z cudzym i własnym pracownikiem
e) Umowa zlecenia ze studentem
f) Kilka umów zlecenia
g) Umowa zlecenia z przedsiębiorcą
h) Umowa zlecenia z emerytem lub rencistą
i) Ustalanie statusu zleceniobiorcy
j) Umowa o dzieło a składki ZUS

9. Rozliczenia
a) Zasady naliczania podatku i składek ZUS w trakcie roku
b) Zaliczka na podatek a ryczałt podatkowy
c) Deklaracje roczne (PIT-4R, PIT-8AR)
d) Informacje podatkowe i zeznania (PIT-11, PIT-40, PIT-8C)

10. Sporządzanie listy płac
a) Zasady sporządzania listy płac
b) Przykładowe sporządzenie listy płac

Wykładowca:
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej Prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.

Data: 12 listopada 2018 roku, od godz. 9.00 do 15.00

Miejsce szkolenia: siedziba RIPH Leszno, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Słuchacze otrzymają materiał szkoleniowy oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Koszt szkolenia:
290,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 20,00 i 40,00 zł
270,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 60,00 i 80,00 zł
250,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 160,00 zł
340,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie
rachunek bankowy: BZ WBK S.A. 2 O/Leszno nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

WYPEŁNIJ I WYSLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!


Ciesiółka

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)