• top2
  • top3
  • top1
Szkolenia
Informacja
Biznesplan
Projekty unijne
Rekrutacja i Selekcja
Zatrudnianie niepełnosprawnych
Ochrona środowiska
Arbitraż i Mediacja
Eksport
Ochrona danych osobowych
Legalizacja dokumentów
Targi
Wynajem sali szkoleniowej
Pożyczki i poręczenia
PromocjaPobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
PRAWO PRACY

26 września 2018

Program

1. Zasady zatrudniania na podstawie umowy o Dzieło, umowy Zlecenia i umowy o Pracę
o Kiedy warto stosować Umowę o Pracę na czas określony po zmianie przepisów?
o Dzieło a Zlecenie – różnice wg ZUS, PIP i orzecznictwa sądowego
o Umowy Zlecenia – prezentacja postanowień umowy
o Zlecenie a Umowa o Pracę – różnice wg PIP i orzecznictwa sądowego

2. Wsparcie zatrudnienia

o Zatrudnianie cudzoziemców – Podsumowanie zmian 2018
o Zezwolenia na pracę ZMIANY 2018, w tym zezwolenia sezonowe
o Sytuacje niewymagające zezwolenia w 2018 r.
o Współpraca z agencjami – na co zwracać szczególną uwagę?

3. RODO – najnowsze zmiany w zakresie danych osobowych i ich wpływ na procesy rekrutacyjne i kadrowe
o Zmiany w systemie ochrony danych osobowych
o Zasady postępowania z CV dostarczanymi przez kandydatów do pracy
o Dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności
o Pytania zakazane w procesie rekrutacji
o Referencje i zdjęcia kandydatów i pracowników
o zasady zbierania i przetwarzania dokumentacji pracowniczej
o Obowiązki pracodawcy w zakresie RODO
o RODO – a ZFŚS

4. Czas pracy w 2018 roku – wybrane zagadnienia
o Systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji
o Nowe obowiązki związane z tworzeniem ewidencji czasu pracy osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych
o Odpowiedzialność osobista za błędne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy

5. Urlopy
o Urlopy wypoczynkowe
o Urlopy pracowników – rodziców: kluczowe informacje

6. Praca kobiet w ciąży
o Nowe przerwy dla kobiet w ciąży w miejsce obniżenia wymiaru czasu pracy
o Zmiany w zakresie wykazu pracy wzbronionych

7. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
o Klauzule lojalnościowe w treści umów o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
o Czas pracy pracownika szkolonego

8. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

9. Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników

o Tryb nakładania kar porządkowych
o Odpowiedzialność materialna
o Szkoda wyrządzona pracodawcy
o Egzekwowanie odszkodowania od pracownika
o Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi

10. Nowy wiek emerytalny, a stosowanie przepisów o ochronie przedemerytalnej

11. Rozwiązanie stosunku pracy

o Jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?
o Porozumienie stron – najbardziej bezkonfliktowy sposób rozstania się z pracownikiem?
o Wypowiedzenie umowy
o Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 k.p.)
o Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika
o Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
o Czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy
o Porozumienie zmieniające
o Wypowiedzenie zmieniające
o Świadectwo pracy, referencje

12. Pracownicze programy kapitałowe – system oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych - NOWOŚĆ


Wykładowca:

Pracownik administracji publicznej w Opolu zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Specjalista z zakresu czasu pracy oraz wynagrodzeń. Od 1997 roku związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi.

Data: 26 września 2018 roku, od godz. 9.00 do 15.00

Miejsce szkolenia: siedziba RIPH Leszno, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Słuchacze otrzymają materiał szkoleniowy oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Koszt szkolenia:

240,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 20,00 i 40,00 zł
220,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 60,00 i 80,00 zł
200,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 160,00 zł
280,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy: BZ WBK S.A. 2 O/Leszno nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

WYPEŁNIJ I WYSLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!


INSIGNIS

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)