• top3
  • top1
  • top2
Szkolenia
Informacja
Biznesplan
Projekty unijne
Rekrutacja i Selekcja
Zatrudnianie niepełnosprawnych
Ochrona środowiska
Arbitraż i Mediacja
Eksport
Ochrona danych osobowych
Legalizacja dokumentów
Targi
Wynajem sali szkoleniowej
Pożyczki i poręczenia
PromocjaPobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Sporządzimy dla Twojej Firmy PROJEKT z Programu Inteligentny Rozwój- Poddziałanie 2.3.5 DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

terminy naborów: trzy rundy od 3 lipca do 31 października 2018

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu
Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące realizacji następujących działań:
1) uzyskania d oradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (komponent obligatoryjny projektu),
2) uzyskania niezb ędnego doradztwa w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco
ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu),
3) realizacji inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco
ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi
60 000 ,00 zł, z zastrzeżeniem, że dotyczy wydatków w ramach
usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub nowego projektu wzorniczego
Maksymalna wartości kosztów kwalifikowanych w ramach poddziałania tj.
1 500 000 ,00 zł (w tym: maksymalnie na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego 500 000,00 zł oraz maksymalnie do 1 000 000,00 zł na inwestycję).

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
w zakresie usług proinnowacyjnych:
- 85 % kosztów kwalifikowalnych na usługi doradcze związane z opracowaniem lub
wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego ,
w zakresie inwestycji początkowej:
- zgodna z mapą pomocy regionalnej.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania
Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt oraz nastąpi wprowadzenie go na rynek. Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji niezbędnej do wdrożenia ww. nowego lub znacząco ulepszonego produktu.


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !
Biuro RIPH tel. 65 529 56 56 lub leszno@riph.pl

Zdjęcie: Sporządzimy dla Twojej Firmy PROJEKT z Programu Inteligentny Rozwój- Poddziałanie 2.3.5 DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Plik do pobrania: poir235.pdf

INSIGNIS

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)