• top3
  • top2
  • top1
Szkolenia
Informacja
Biznesplan
Projekty unijne
Rekrutacja i Selekcja
Zatrudnianie niepełnosprawnych
Ochrona środowiska
Arbitraż i Mediacja
Eksport
Ochrona danych osobowych
Legalizacja dokumentów
Targi
Wynajem sali szkoleniowej
PromocjaPobierz ofertę


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Przedsiębiorcy od 06-08-2018 do 28-09-2018 moga składać wnioski o dotację

w ramach Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia 651/2014.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparciem objęte zostaną wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

mikro i małe przedsiębiorstwa 45% kosztów kwalifikowalnych;
średnie przedsiębiorstwa 35% kosztów kwalifikowalnych.
Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 90 000 000,00 PLN

Minimalna wartość dofinansowania projektu:

50 000,00 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania projektu:

5 000 000,00 PLN
Minimalny wkład własny:

55% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw;
65% kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw.

Więcej informacji:
http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/275

Szpital Powiatowy w Rawiczu

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)