• top3
  • top1
  • top2
Szkolenia
Informacja
Biznesplan
Projekty unijne
Rekrutacja i Selekcja
Zatrudnianie niepełnosprawnych
Ochrona środowiska
Arbitraż i Mediacja
Eksport
Ochrona danych osobowych
Legalizacja dokumentów
Targi
Wynajem sali szkoleniowej
Pożyczki i poręczenia
PromocjaPobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Warsztaty opracowania dokumentacji OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH zgodnie z przepisami RODO

28 listopada 2018 w siedzibie Izby

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które powoduje konieczność modyfikacji przyjętych rozwiązań organizacyjnych, technicznych czy informatycznych, przewidując sankcje finansowe za ich niewdrożenie do 20 mln Euro. Jakie dokumenty należy przygotować aby pozostać w zgodzie z RODO?

O tym dowiecie się Państwo uczestnicząc w warsztacie przygotowanym przez praktyków, którzy na co dzień wdrażają systemy ochrony danych osobowych oraz pełnią funkcję Administratorów Bezpieczeństwa Informacji


Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień́ przetwarzają̨ dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów i będą odpowiedzialne za dostosowanie dokumentacji do wymagań RODO.


Metodyka szkolenia
• Warsztat
• Prezentacja multimedialna
• Dyskusja


Zakładane efekty szkolenia
• Zapoznanie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
• Uzyskanie wiedzy, jak dostosować dokumenty do nowych przepisów.
• Umiejętność rozwiązywania typowych problemów związanych z danymi osobowymi.


Wymagania dla Uczestników
Zalecana jest podstawowa wiedza dotycząca obecnych przepisów prawa dotycząca ochrony danych osobowych.Program warsztatu:

Blok I:

Inwentaryzacja zbiorów i aktywów

1. Przeprowadzenie audytu wstępnego w firmie
2. Identyfikacja zbiorów danych osobowych oraz aktywów

Blok II:
Polityki ochrony danych osobowych

1. Utworzenie Polityki ODO lub przekształcenie istniejącej Polityki Bezpieczeństwa, Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi
2. Załączniki i formularze do Polityki zgodne z przepisami RODO

BLOK III:
Opracowanie Oświadczeń o poufności oraz Upoważnień

1. Szablony pisemnych oświadczeń oraz klauzul poufności dla pracowników (lub podwykonawców) Imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
2. Stworzenie Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Blok IV:
Weryfikacja legalności przetwarzania zbiorów i spełnienia obowiązku informacyjnego

1. Weryfikacja legalności przetwarzania zidentyfikowanych zbiorów zgodnie z art 6,9 RODO.
2. Sprawdzenie spełnienia obowiązku informacyjnego dla zbiorów w oparciu o Art. 12, 13 RODO.


BLOK V:
Umowy powierzenia danych osobowych, analiza ryzyka, cena skutków

1. Opracowanie draftów umów powierzenia (poufności) do zastosowania przez Zleceniodawcę z podmiotami przetwarzającymi
2. Jak dokonywać analizy ryzyka
3. Jak dokonywać oceny skutków


Blok VI
Przygotowanie rejestru czynności przetwarzania (następca rejestracji w GIODO)Prowadzący szkolenie:

Prawnik, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowego Studium Prawa Gospodarczego i Handlowego. Specjalista w zakresie prawa gospodarczego i handlowego, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych i prawa zamówień publicznych. Aktywna zawodowo od 2004 roku. Zdobywała doświadczenia w korporacjach z polskim i obcym kapitałem. Doświadczenie zawodowe zdobyte jako Menadżer ds. Prawnych a obecnie Dyrektora Działu Prawnego przekazuje podczas szkoleń oraz wykładów dedykowanych zarówno kadrze zarządzającej, kierowniczej jaki i pracownikom średniego szczebla oraz uczniom i studentom. Jej szkolenia charakteryzują się wysokim stopniem wiedzy eksperckiej, licznymi ćwiczeniami oraz przyjazną atmosferą sprzyjającą przyswajaniu wiedzy. Swoimi szkoleniami i wykładami udowadnia, iż nawet zawiłe i z pozoru trudne zagadnienia prawne mogą być przekazane w sposób zrozumiały i prosty. Ogromnym atutem szkoleń jest również możliwość uzyskania wzorców dokumentów z zakresu omawianej tematyki.


Data: 28.11.2018 godzina 9:00

Miejsce szkolenia: siedziba RIPH Leszno, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w formie elektronicznej oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Koszt szkolenia:

240,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 20,00 i 40,00 zł
220,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 60,00 i 80,00 zł
200,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 160,00 zł
280,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

Wpłaty należy dokonywać na konto Izby BZ WBK S.A. 2 O/Leszno nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218.WYPEŁNIJ I WYSLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!

Ciesiółka

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)