• top3
  • top1
  • top2

SKB


Szkolenia
Informacja
Biznesplan
Projekty unijne
Rekrutacja i Selekcja
Zatrudnianie niepełnosprawnych
Ochrona środowiska
Arbitraż i Mediacja
Eksport
Ochrona danych osobowych
Legalizacja dokumentów
Targi
Wynajem sali szkoleniowej
Pożyczki i poręczenia
PromocjaPobierz ofertę


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Szkolenie OSTATNIE DOTACJE NA WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII

termin podamy wkrótce

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionuProgram

9.00 – 10.30 Informacje podstawowe
• programy operacyjne
• Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
• Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności …
• dokumentacja konkursowa
• formalne kryteria oceny wniosków
• merytoryczne kryteria oceny wniosków

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa

10.45 – 12.15 Wniosek o dofinansowanie
• część ogólna
• harmonogram realizacji projektu
• przedmiot projektu
• rezultaty projektu
• część finansowa
• promocja projektu
• polityki horyzontalne

12.15 – 12.30 Przerwa kawowa

12.30 – 14.00 Załączniki do wniosku o dofinansowanie
• biznes plan – część opisowa
• biznes plan – cześć finansowa
• pozostałe załączniki

14:00 Konsultacje indywidualne


Data: termin podamy wkrótce

Miejsce szkolenia: siedziba RIPH Leszno, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Słuchacze otrzymają materiał szkoleniowy oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Koszt szkolenia:
dla firm członkowskich 100,00 zł +23%/ 1 os
dla firm pozostałych 180,00 zł +23%/ 1 os

rachunek bankowy: BZ WBK S.A. 2 O/Leszno nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

WYPEŁNIJ I WYSLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!


PWSZ

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)