• top1
  • top3
  • top2
Szkolenia
Informacja
Biznesplan
Projekty unijne
Rekrutacja i Selekcja
Zatrudnianie niepełnosprawnych
Ochrona środowiska
Arbitraż i Mediacja
Eksport
Ochrona danych osobowych
Legalizacja dokumentów
Targi
Wynajem sali szkoleniowej
Pożyczki i poręczenia
PromocjaPobierz ofertę


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
SZKOLENIE pt. W jakim kraju jesteś ubezpieczony podejmując pracę na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii

28 maja 2018

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu przybliżenie zasad pozwalających na określenie, w którym państwie osoba wykonująca pracę w krajach UE/EOG i Szwajcarii powinna być zgłoszona do ubezpieczeń społecznych. Każde z państw członkowskich UE/EOG i Szwajcaria posiadają swój własny system zabezpieczenia społecznego, jest więc tych systemów wiele i każdy jest inny. Możliwość swobodnego przemieszczania się w obrębie tak wielu państw może powodować trudności w różnych sferach życia a zwłaszcza w korzystaniu z uprawnień w zakresie zabezpieczenia społecznego. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak w praktyce działają zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i o czym każdy powinien wiedzieć gdy podejmuje pracę w innym państwie bądź deleguje swoich pracowników do pracy na terenie innych państw, aby móc w pełni korzystać z praw z zakresu zabezpieczenia społecznego.

1. Podstawowe informacje dotyczące koordynowania systemów zabezpieczenia społecznego.
a) przepisy wspólnotowe regulujące kwestię koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
b) w jakich państwach obowiązują przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
c) osoby objęte przepisami dotyczącymi koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
d) podstawowe zasady systemów zabezpieczenia społecznego
e) właściwe ustawodawstwo w sytuacji zatrudnienia lub wykonywania pracy na własny rachunek na terenie jednego państwa członkowskiego

2. Delegowanie pracowników i przeniesienie działalności na własny rachunek w świetle prawa wspólnotowego:
a) definicja delegowania
b) pracownicy rekrutowani w jednym państwie członkowskim w celu delegowania do innego państwa członkowskiego
c) wykonywanie pracy na własny rachunek tymczasowo na terenie innego państwa członkowskiego
d) procedury obowiązujące w przypadku delegowania

3. Wykonywanie pracy w dwóch lub kilku państwach członkowskich – art. 13 ust. 1 rozporządzenia 883/2004
a) kiedy można uznać, że osoba normalnie wykonuje pracę w dwóch lub kilku państwach członkowskich na rzecz jednego pracodawcy
b) definicja terminu „zamieszkanie”
c) jak definiuje się pojęcie „normalnie wykonuje pracę” oraz „znacznej części pracy”.
d) jak ustalić, gdzie znajduje się siedziba lub miejsce wykonywania działalności
e) procedury obowiązujące osobę zatrudnioną w kilku państwach członkowskich

4. Wykonywanie pracy na własny rachunek w dwóch lub w kilku państwach członkowskich – art. 13 ust. 2
a) kiedy można uznać, że osoba normalnie wykonuje pracę na własny rachunek w dwóch lub kilku państwach członkowskich
b) jak definiuje się pojęcie „znacznej części pracy” wykonywanej na własny rachunek
c) procedury obowiązujące osobę wykonującą pracę na własny rachunek w kilku państwach członkowskich
d) wykonywanie jednocześnie pracy najemnej oraz pracy na własny rachunek w różnych państwach członkowskich

5. Zasady rozliczania składek osób zatrudnionych poza granicami kraju:
a) ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
b) wysokość składek na ubezpieczenia społeczne
c) rozliczanie i opłacanie składek za pracowników oraz inne osoby wysłane do pracy za granicę


Data: 28 maja 2018 roku, od godz. 9.00 do 15.00

Miejsce szkolenia: siedziba RIPH Leszno, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Słuchacze otrzymają materiał szkoleniowy oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Koszt szkolenia:
240,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 20,00 i 40,00 zł
220,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 60,00 i 80,00 zł
200,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 160,00 zł
280,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie
rachunek bankowy: BZ WBK S.A. 2 O/Leszno nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

WYPEŁNIJ I WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!


WTB

program mentoringowy

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)