• top2
  • top1
  • top3

TARGI 2018


Szkolenia
Informacja
Biznesplan
Projekty unijne
Rekrutacja i Selekcja
Zatrudnianie niepełnosprawnych
Ochrona środowiska
Arbitraż i Mediacja
Eksport
Ochrona danych osobowych
Legalizacja dokumentów
Targi
Wynajem sali szkoleniowej
Pożyczki i poręczenia
PromocjaPobierz ofertę


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Szkolenie OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁACH KADR

23 marca 2018

Adresatami szkolenia są pracownicy działów personalnych oraz kadry zarządzającej, uczestniczący w przetwarzaniu danych kadrowych, począwszy od procesu rekrutacji po ich archiwizację i niszczenie.

Celem szkolenia jest praktyczne wyjaśnienie zawiłych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych podczas przetwarzania w szeroko rozumianych celach kadrowych.

Metoda:
Szkolenie jest oparte na prezentacjach multimedialnych wzbogaconych o liczne case study. W czasie szkolenia rozwiązywane są konkretne problemy prawne oraz przeprowadzane ćwiczenia.


PROGRAM SZKOLENIA:

Blok I:
Ochrona danych osobowych – co trzeba wiedzieć? Wprowadzenie do tematu.
• Zakres stosowania wymagań Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).
• Podstawowe pojęcia: dane osobowe, administrator danych osobowych, system informatyczny
• Administrator danych w strukturze ochrony danych – kto jest właścicielem danych osobowych? Omówienie różnic pomiędzy administratorem danych osobowych a „podmiotem przetwarzającym”
• Podstawy przetwarzania danych osobowych, z uwzględnieniem danych wrażliwych.
• Zasady przetwarzania danych osobowych.
• Zasady udostępniania danych osobowych.
• Powierzenie przetwarzania danych osobowych. Jak prawidłowo przygotować umowę powierzenia.

Blok II:
Podstawy ochrony danych osobowych pracowniczych.

• Ochrona prywatności w stosunkach pracowniczych.
• Istotne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowniczych.
• Stosunek przepisów prawa pracy do ustawy o ochronie danych osobowych.

Blok III
Rekrutacja zgodna z przepisami prawa – czyli przetwarzanie danych osobowych potencjalnych pracowników.

• Pojęcie „zgody” na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy.
• Czy prawo do „żądania” jest prawem „do posiadania”? – wykładnia art. 22¹ kodeksu pracy (ustalenie zakresu danych osobowych, jakie może posiadać pracodawca).
• Zasady prowadzenia „legalnej” rekrutacji (ustalenie dopuszczalnych metod rekrutacji: testy psychologiczne, testy umiejętności, assessment center, żądanie rekomendacji, przeszukiwanie informacji w Internecie, ochrona wizerunku).
• Przygotowanie klauzul mających znaczenie w procesie rekrutacji.
• Współpraca z firmami zewnętrznymi (do kogo należy baza kandydatów do pracy, jak zbudować właściwą umowę z pośrednikiem).
• Prawo wglądu kandydata do pracy do treści danych osobowych przetwarzanych przez potencjalnego pracodawcę.
• Jak postępować z danymi kandydatów którzy nie zostali zatrudnieni? Czy możliwe jest dalsze przetwarzanie ofert pracy po zakończeniu rekrutacji?

Blok IV:
Przetwarzanie danych pracowników.

• Obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych pracownika.
• Czy pracodawca musi dopełnić obowiązku informacyjnego względem pracownika?
• Jakie dane może posiadać pracodawca? Wykorzystywanie zaawansowanych systemów do ewidencjonowania pracy, identyfikatory służbowe, książki adresowe ze zdjęciami, witryny intranetowe.
• W jakiej formie pracodawca może przetwarzać dane? Czy pracodawca może kserować dokumenty (dowód osobisty, prawo jazdy, aktu urodzenia dziecka, itd.) pracowników?
• Ochrona wizerunku pracownika.
• Wykorzystywanie danych pracowniczych do celów ustalania przestępstw popełnionych w ramach stosunku pracy.
• Komu i na jakich zasadach wolno udostępnić dane osobowe pracownika?
• Postępowanie z wnioskami Policji, Prokuratury, urzędów, banków, rodziny o udostępnienie danych osobowych.
• Przetwarzanie danych osobowych pracowników i ich rodzin w związku ze świadczeniami jakie przysługują u Pracodawcy (ZFŚS).
• Przekazywanie danych osobowych do podmiotów zewnętrznych realizujących świadczenia dodatkowe (prywatna opieka zdrowotna, karty sportowe – powierzenie czy udostępnienie danych osobowych).

Blok V:
Przetwarzanie danych byłych pracowników.

• Jak długo i w jakim zakresie pracodawca może przetwarzać dane byłego pracownika? Czy można udostępniać dane byłego pracownika? Co zrobić jeśli zakres danych osobowych pracowników dopuszczalny przez przepisy uległ zmianie?

Blok VI:
Prawo do prywatności a śledzenie pracownika.

• Wgląd do służbowych e-maili pracowników.
• Ocena pracownika na podstawie jego aktywności w Internecie.
• Dopuszczalność śledzenia pracowników w sieciach społecznościowych.
• Śledzenie mobilnych pracowników (GPS, telefony komórkowe).
• Pracodawca jako dostawca usług telekomunikacyjnych.
• Monitoring wizyjny.
• Zagrożenia i ryzyka.

Blok VII:
Odpowiedzialność za naruszenie bezpieczeństwa danych kadrowych


Blok VIII:
Administrator Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(DPO) – rola i zadania.
• Powołać czy nie?
• Status ABI a Inspektora
• Inspektor – nowe szanse i nowe wyzwania.


Prowadzący szkolenie:
Prawnik, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowego Studium Prawa Gospodarczego i Handlowego. Specjalista w zakresie prawa gospodarczego i handlowego, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych i prawa zamówień publicznych. Aktywna zawodowo od 2004 roku. Zdobywała doświadczenia w korporacjach z polskim i obcym kapitałem. Doświadczenie zawodowe zdobyte jako Menadżer ds. Prawnych a obecnie Dyrektora Działu Prawnego przekazuje podczas szkoleń oraz wykładów dedykowanych zarówno kadrze zarządzającej, kierowniczej jaki i pracownikom średniego szczebla oraz uczniom i studentom. Jej szkolenia charakteryzują się wysokim stopniem wiedzy eksperckiej, licznymi ćwiczeniami oraz przyjazną atmosferą sprzyjającą przyswajaniu wiedzy. Swoimi szkoleniami i wykładami udowadnia, iż nawet zawiłe i z pozoru trudne zagadnienia prawne mogą być przekazane w sposób zrozumiały i prosty. Ogromnym atutem szkoleń jest również możliwość uzyskania wzorców dokumentów z zakresu omawianej tematyki.


Data: 23.03.2018 r., od godz. 9.00 do 15.00

Miejsce szkolenia: siedziba RIPH Leszno, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Koszt szkolenia:
240,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 20,00 i 40,00 zł
220,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 60,00 i 80,00 zł
200,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 160,00 zł
280,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

Wpłaty należy dokonywać na konto Izby BZ WBK S.A. 2 O/Leszno nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218.


WYPEŁNIJ I WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!
tdsk

program mentoringowy

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)