• top2
 • top3
 • top1

mediacje


Szkolenia
Informacja
Biznesplan
Projekty unijne
Rekrutacja i Selekcja
Zatrudnianie niepełnosprawnych
Ochrona środowiska
Ośrodek Mediacji
Eksport
Ochrona danych osobowych
Legalizacja dokumentów
Targi
Wynajem sali szkoleniowej
Pożyczki i poręczenia
PromocjaPobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
nawet do 100% dofinansowania na SZKOLENIA w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

nabory już od 5 lutego 2018 roku

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.


Jakie koszty kształcenia ustawicznego pracowników mogą być dofinansowane z KFS?

Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć na:
 • określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Kto może skorzystać?


O środki z KFS 2018 może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.


Wysokość dofinansowania
 • 80% kosztów, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
 • 100% kosztów – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Priorytety 2018
 • Pracownicy reprezentujący zawody deficytowe w powiecie lub województwie (https://barometrzawodow.pl)
 • Firmy stosujące nowe technologie i narzędzia pracy
 • Osoby, które mogą udokumentować min. 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub charakterze, nie objętych prawem do emerytury pomostowej.

KFS w poszczególnych urzędach

PUP w Lesznie
PUP w Rawiczu
PUP w Gostyniu
PUP w Kościanie
PUP w Górze
PUP we Wschowie


Ciekawostki

Wśród zawodów deficytowych w Wielkopolsce : pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, samodzielni księgowi, sprzedawcy i kasjerzy. SPRAWDŹ zawody deficytowe w Twoim powiecie https://barometrzawodow.pl/


Skorzystasz z naszej oferty szkoleniowej?

Pomożemy w formalnościach, począwszy od doboru szkoleń do wypełnienia i uzasadnienia wniosku.

Prosimy o kontakt z Biurem tel. 65 529 56 56 lub e-mail:
leszno@riph.pl


KFS Materiał informacyjny dla pracodawców

Aktualny harmonogram szkoleń w RIPH


7 technology

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)