• top3
 • top2
 • top1

mediacje


Szkolenia
Informacja
Biznesplan
Projekty unijne
Rekrutacja i Selekcja
Zatrudnianie niepełnosprawnych
Ochrona środowiska
Ośrodek Mediacji
Eksport
Ochrona danych osobowych
Legalizacja dokumentów
Targi
Wynajem sali szkoleniowej
Pożyczki i poręczenia
PromocjaPobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Audyt ochrony danych osobowych

Oferujemy Państwu przegląd systemów

Oferujemy Państwu przegląd systemów ochrony danych osobowych, którego celem jest zbadanie zgodności działania Państwa firmy z Rozporządzeniem PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

Na zakończenie usługi, sporządzony zostaje dla Państwa poufny raport, którego wnioski pozwolą na zidentyfikowanie uchybień w dotychczas funkcjonującym systemie ochrony danych osobowych. Raport zawiera również rekomendacje w zakresie rozwiązań mających zapewnić bezpieczeństwo danych.

Etap I - Diagnoza wstępna.

Etap II - Inwentaryzacja zbiorów danych osobowych:
 1. Analiza zasad gromadzenia i uaktualniania danych.
Etap III - Określenie systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe:
 1. Weryfikacja wypełnienia wymogów bezpieczeństwa dla systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe (zgodnie z wymogami Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).
 2. Ocena zabezpieczeń obszaru przetwarzania danych osobowych;
 3. Sprawdzenie poprawności zarządzania systemem informatycznym, w którym są przetwarzane dane osobowe;
 4. Analiza poprawności działania systemów przetwarzania danych osobowych;
 5. Ocena procedur udostępniania danych osobowych.
Etap IV - Sprawdzanie kompletności dokumentacji pod kątem przepisów:
 1. Sprawdzanie przyjętej polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
 2. Ocena zasad postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych;
 3. Sprawdzenie działań związanych z polityką szkoleń i dopuszczenia osób do danych osobowych
 4. Weryfikacja wypełnienia obowiązku informacyjnego - poprawności klauzul informacyjnych i oświadczeń na formularzach do zbierania danych osobowych.
Etap V - Sprawdzanie aplikacji i systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe.

Etap VI - Przygotowanie raportu końcowego.

Cena usługi ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest m.in. wielkością firmy oraz poziomu skomplikowania wdrożonych rozwiązań.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !
Biuro RIPH tel. 65 529 56 56 lub leszno@riph.pl

Zdjęcie: Audyt ochrony danych osobowych7 technology

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)