• top1
  • top2
  • top3
Szkolenia
Informacja
Biznesplan
Projekty unijne
Rekrutacja i Selekcja
Zatrudnianie niepełnosprawnych
Ochrona środowiska
Arbitraż i Mediacja
Eksport
Ochrona danych osobowych
Legalizacja dokumentów
Targi
Wynajem sali szkoleniowej
Pożyczki i poręczenia
PromocjaPobierz ofertę


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Znamy aktualny harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2018

Oferujemy SPORZĄDZENIE PROJEKTU w ramach Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?


Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w:
  • środki trwałe;
  • wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).
Finanse

Maksymalne poziomy dofinansowania projektu:
  • mikro i małe przedsiębiorstwa 45% kosztów kwalifikowalnych;
  • średnie przedsiębiorstwa 35% kosztów kwalifikowalnych
Minimalny wkład własny projektu:
  • mikro i małe przedsiębiorstwa 55% kosztów kwalifikowalnych;
  • średnie przedsiębiorstwa 65% kosztów kwalifikowalnych.


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !
Biuro RIPH tel. 65 529 56 56 lub leszno@riph.pl

Zdjęcie: Znamy aktualny harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2018

hoffmann Cukiernia

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)