• top2
  • top3
  • top1

TARGI 2018


Szkolenia
Informacja
Biznesplan
Projekty unijne
Rekrutacja i Selekcja
Zatrudnianie niepełnosprawnych
Ochrona środowiska
Arbitraż i Mediacja
Eksport
Ochrona danych osobowych
Legalizacja dokumentów
Targi
Wynajem sali szkoleniowej
Pożyczki i poręczenia
PromocjaPobierz ofertę


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
szkolenie OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH na gruncie RODO w BIURZE RACHUNKOWYM

5 marca 2018 (zamiast 21 lutego)

Prowadzenie biura rachunkowego wiąże się z określonymi obowiązkami określonymi w wymagań Rozporządzeniu PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).
Jak przygotować Biuro do nadchodzących zmian w systemie ochrony danych osobowych aby uniknąć kar, które mogą sięgnąć maksymalnej wysokości do 20 mln Euro?


Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest do osób prowadzących Biura rachunkowe lub pracujących w nich.

Metodyka szkolenia

• Wykład
• Prezentacja multimedialna
• Dyskusja

Zakładane efekty szkolenia
• Zapoznanie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
• Uzyskanie wiedzy, jak dostosować Biuro rachunkowe do nowych przepisów.
• Umiejętność rozwiązywania typowych problemów związanych z danymi osobowymi.

Wymagania dla Uczestników
Zalecana jest podstawowa wiedza dotycząca obecnych przepisów prawa dotycząca ochrony danych osobowych.


Program szkolenia
Blok I:
Ustawa o ochronie danych osobowych i ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych
1. Polski system prawa dotyczący ochrony danych osobowych
2. System prawa ochrony danych osobowych po wejściu w życie Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).


Blok II:

Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych
1. Dane osobowe
a) Co jest, a co nie daną osobową ?
b) Dane wrażliwe/szczególna kategoria danych.
2. Przetwarzanie danych
3. Profilowanie danych
4. Pseudonimizacja i animizacja danych
5. Zbiór danych
a) Jak wyodrębnić zbiór danych osobowych ?
b) Omówienie przykładowych zbiorów danych osobowych.
6. Administrator danych osobowych (ADO)
7. Inspektor ochrony danych (DPO/IOD)
8. Osoba upoważniona do przetwarzania danych

Blok III:
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych o których Biuro rachunkowe musi pamiętać
1. Ogólne zasady
a) legalności
b) celowości
c) adekwatności
d) merytorycznej poprawności
e) ograniczenia czasowego
f) poufności i integralności danych
g) rozliczalności
h) przejrzystości
2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
3. Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych

Blok IV:
Uprawnienia osób których dane dotyczą
1. Prawo do przejrzystości danych
2. Prawo dostępu do danych
3. Prawo do sprostowania i usunięcia danych
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania
5. Prawo do przenoszenia danych
6. Prawo do sprzeciwu
7. Prawa związane z profilowaniem danych

Blok V:
Obowiązki Biura rachunkowego na gruncie RODO
1. Stosowanie mechanizmów ochrony danych - privacy by design, privacy by default
2. Rejestrowanie czynności przetwarzania danych
3. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego
4. Zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach
5. Zabezpieczenie danych osobowych
a) stosowanie wewnętrznych polityk
b) wdrożenie technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych
c) zapewnienie poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług
d) zapewnienie ciągłości działania
e) testowanie, mierzenie i ocena skuteczności ochrony danych
6. Ocena skutków dla ochrony danych
7. Szacowanie ryzyka
8. Obowiązki ADO wynikające z obecnych przepisów

Blok VI:
Przetwarzanie danych w imieniu administratora danych – jaką umowę każde Biuro powinno zawrzeć z Klientem?

1. Warunki powierzenia danych osobowych
2. Obowiązki podmiotu przetwarzającego dane
3. Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane
4. Rejestrowanie wszystkich kategorii czynności przetwarzania

Blok VII:
Środki ochrony prawnej

1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
2. Ochrona prawna przed sądem
3. Prawo do odszkodowania
4. Nowy system administracyjnych kar pieniężnych

Prowadzący szkolenie:

Prawnik, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowego Studium Prawa Gospodarczego i Handlowego. Specjalista w zakresie prawa gospodarczego i handlowego, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych i prawa zamówień publicznych. Aktywna zawodowo od 2004 roku. Zdobywała doświadczenia w korporacjach z polskim i obcym kapitałem. Doświadczenie zawodowe zdobyte jako Menadżer ds. Prawnych a obecnie Dyrektora Działu Prawnego przekazuje podczas szkoleń oraz wykładów dedykowanych zarówno kadrze zarządzającej, kierowniczej jaki i pracownikom średniego szczebla oraz uczniom i studentom. Jej szkolenia charakteryzują się wysokim stopniem wiedzy eksperckiej, licznymi ćwiczeniami oraz przyjazną atmosferą sprzyjającą przyswajaniu wiedzy. Swoimi szkoleniami i wykładami udowadnia, iż nawet zawiłe i z pozoru trudne zagadnienia prawne mogą być przekazane w sposób zrozumiały i prosty. Ogromnym atutem szkoleń jest również możliwość uzyskania wzorców dokumentów z zakresu omawianej tematyki.


Data: 5.03.2018 r., od godz. 9.00 do 15.00


Miejsce szkolenia: siedziba RIPH Leszno, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w formie elektronicznej oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Koszt szkolenia:
220,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 20,00 i 40,00 zł
200,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 60,00 i 80,00 zł
180,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 160,00 zł
260,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

Wpłaty należy dokonywać na konto Izby BZ WBK S.A. 2 O/Leszno nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218.

WYPEŁNIJ I WYSLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!


Alianz

Miejsce na reklamę

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)