• top1
  • top3
  • top2

TARGI 2018


Szkolenia
Informacja
Biznesplan
Projekty unijne
Rekrutacja i Selekcja
Zatrudnianie niepełnosprawnych
Ochrona środowiska
Arbitraż i Mediacja
Eksport
Ochrona danych osobowych
Legalizacja dokumentów
Targi
Wynajem sali szkoleniowej
Pożyczki i poręczenia
PromocjaPobierz ofertę


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Szkolenie CZAS PRACY 2018

26 lutego 2018

Planowanie i rozliczanie czasu pracy stanowi duże wyzwanie przed służbami pracodawcy w zakresie stosowania najlepszych rozwiązań dostosowanych do profilu działalności organizacji. Projektowane zmiany w zakresie zakazu handlu w niedzielę lub obowiązku wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika w danym roku kalendarzowym w znaczący sposób może zmienić planowanie i rozkład czasu pracy jakie będzie musiał uwzględniać pracodawca w swojej działalności. Nieprawidłowe planowanie czasu pracy może wiązać się ze zwiększonymi kosztami zatrudnienia, wpływać na zatrudnianie pracowników oraz wiązać się ewentualnymi sankcjami, w przypadku stwierdzenia błędów przez organy kontrolne.

Cel szkolenia
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z niezbędnymi elementami planowania i rozliczania czasu pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian i dobrych praktyk stosowanych przez firmy w oparciu o ćwiczenia i przykłady prezentowane przez uczestników szkolenia.

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadr i hr oraz kadry kierowniczej.

Program

1. Czas pracy w 2018
o wymiar czasu pracy
o rozliczenie czasu pracy w razie ustania zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego
o planowanie godzin pracy w miesięcznych oraz dłuższych okresach rozliczeniowych
o systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji
o ruchomy czas pracy, dłuższe okresy rozliczeniowe

2. Okresy odpoczynku
o kiedy i komu nie trzeba zapewniać odpoczynku dobowego?
o jak i kiedy równoważyć naruszony dobowy odpoczynek?
o odpoczynek tygodniowy jak prawidłowo go zaplanować

3. Harmonogramy pracy
o planowanie harmonogramów
o zasady dokumentowania lub ustalania zmian w harmonogramach
o tworzenie haromonogramów dla części okresu rozliczeniowego

4. Ewidencja czasu pracy
o czym jest ewidencja czasu pracy?
o wyjścia prywatne i służbowe
o ewidencja czasu pracy pracowników zatrudnionych na kontraktach cywilnoprawnych
o różnice pomiędzy ewidencjami czasu pracy pracowników i zleceniobiorców

5. Godziny nadliczbowe i ich rozliczanie
o przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych
o godziny nadliczbowe jako konsekwencja naruszenia doby pracowniczej
o oddawanie czasu wolnego: wypłata dodatku za nadgodziny, ustalenie "normalnego wynagrodzenia" za pracę, dodatki za godziny nadliczbowe
o rekompensata pracy w dniu wolnym
o udzielenie dnia wolnego a liczba przepracowanych godzin

6. Praca w niedziele i święta, oraz w dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy - sposoby rekompensowania
o uprawnienia pracowników
o rekompensata za pracę w niedzielę i święta
o praca w święto przypadająca w dniu wolnym (stanowisko GIP)

7. Podróż służbowa
o rozliczanie podróży służbowych w Polsce
o delegacje zagraniczne
o metody naliczania i rozliczania delegacji
o znaczenie wyroku z dnia 12 czerwca 2014 r. II PZP 1/14 oraz wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2016 r. K 11/15

8. Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych

9. Dyżur poza normalnymi godzinami pracy- zasady rekompensaty

10. Konsekwencje naruszenia norm dotyczących czasu pracy dla organizacji i osób odpowiedzialnych

o normy prawne dotyczące naruszania czasu pracy
o skutki finansowe dla organizacji za błędne ewidencjonowanie i rozliczania czasu pracy oraz skutki finansowe nieprawidłowości związanych z czasem pracy
o odpowiedzialność osobista za błędne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy

11. Planowane zmiany w czasie pracy 2018 – możliwe konsekwencje proponowanych zmian
o zakaz wykonywania pracy handlu w niedzielę
o wpływ ograniczenia wykonywania zlecenia do 16 godzin w tygodniu
o konieczność wykorzystania urlopu przez pracownika w danym roku.

Wykładowca:

Pracownik administracji publicznej w Opolu zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Specjalista z zakresu czasu pracy oraz wynagrodzeń. Od 1997 roku związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi.

Data: 26 lutego 2018 roku, od godz. 9.00 do 15.00

Miejsce szkolenia: siedziba RIPH Leszno, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Słuchacze otrzymają materiał szkoleniowy w formie elektronicznej oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Koszt szkolenia:
240,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 20,00 i 40,00 zł
220,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 60,00 i 80,00 zł
200,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 160,00 zł
280,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

WYPEŁNIJ I WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!


Alianz

Miejsce na reklamę

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)