• top2
  • top1
  • top3

PZP


Szkolenia
Informacja
Doradztwo
Projekty unijne
Rekrutacja i Selekcja
Zatrudnianie niepełnosprawnych
Ochrona środowiska
Arbitraż i Mediacja
Pożyczki
Speed Business
Legalizacja dokumentów
Targi
Wynajem sali szkoleniowej
ReklamaPobierz ofertę


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Szkolenie OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ASPEKTY PRAKTYCZNE EUROPEJSKIEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

29 września 2017

SZKOLENIE DEDYKOWANE:
1. Kadra zarządzająca i kierownicza
2. Pracownicy działów kadr i płac, HR, prawnych
Osoby przygotowujące się lub pełniące funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji/Inspektora Ochrony Danych Osobowych

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW NA POZIOMIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI:

1. Ułatwienie wdrożenia zasad ochrony danych osobowych w organizacji i zapoznania się z nadchodzącymi zmianami.
2. Zaznajomienie z zasadami ochrony danych osobowych i ich przetwarzaniem.
Zapoznanie z dokumentami koniecznymi do wdrożenia w organizacji w ramach polityki ochrony danych osobowych.


PROGRAM SZKOLENIA:

I. ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ DLA ZASOBÓW DANYCH OSOBOWYCH 

II. PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
2. Akty wykonawcze do Ustawy o ochronie danych osobowych
3. Rozporządzenie Europejskie o ochronie danych osobowych

III. PODSTAWOWE POJĘCIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:
1. Dane osobowe
2. Zbiór danych osobowych
3. Odbiorca danych
4. Przetwarzanie danych
5. Administrator Danych Osobowych
6. Administrator Bezpieczeństwa Informacji
7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
8. Usuwanie danych osobowych

IV. GŁÓWNE OBOWIĄZKI INSTYTUCJI JAKO ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

V. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Legalność przetwarzania danych osobowych
2. Obowiązek informacyjny wobec osoby, której dane przetwarzamy
3. Szczególne rygory przetwarzania danych „wrażliwych”
4. Szczególna staranność przetwarzania danych
5. Udostępnienie danych osobowych innym podmiotom
6. Zapewnienie możliwości spełniania uprawnień osobie której dane dotyczą
7. Ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego
8. Powierzenie przetwarzania danych osobowych firmie zewnętrznej - outsorcing

VI. REJESTRACJA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Czy, kiedy i gdzie Instytucja ma obowiązek zarejestrować zbiory danych osobowych
2. Zgłoszenie zbioru danych do rejestracji
3. Przykładowe uchybienia we wnioskach

VII. METODY I FORMY ZABEZPIECZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Definicja bezpieczeństwa informacji
2. Obowiązki Administratora Danych Osobowych
a) Wymogi formalne i organizacyjne
b) Wymogi techniczne

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH:
1. Kodeks Karny
a) Przestępstwa przeciwko ochronie informacji
b) Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
2. Kodeks Pracy
3. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

IX. NADZÓR NAD OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH:
1. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
2. Najważniejsze zadania GIODO
3. Prawa GIODO
4. Tryb procedury kontrolnej GIODO


METODYKA SZKOLENIA:
Szkolenie prowadzone w formie wykładu z prezentacją, dyskusji oraz analizy kazusów, przepisów prawa i orzecznictwa.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały, które pozwolą na łatwiejsze wdrożenie lub modyfikację już istniejących dokumentów w firmie, tj.:
1. Akty prawne regulujące kwestie ochrony danych osobowych
2. Instrukcję ochrony danych osobowych
3. Politykę Bezpieczeństwa
4. Politykę kluczy
5. Przykładowy opis zbiorów danych osobowych
6. Przykładowy opis sposobu przepływu danych pomiędzy zbiorami
7. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
8. Oświadczenie Pracownika o zapoznaniu się z zasadami ochrony danych osobowych oraz deklarację o jej stosowaniu

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prawnik, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowego Studium Prawa Gospodarczego i Handlowego. Specjalista w zakresie prawa gospodarczego i handlowego, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych i prawa zamówień publicznych. Aktywna zawodowo od 2004 roku. Zdobywała doświadczenia w korporacjach z polskim i obcym kapitałem. Doświadczenie zawodowe zdobyte jako Menadżer ds. Prawnych a obecnie Dyrektora Działu Prawnego przekazuje podczas szkoleń oraz wykładów dedykowanych zarówno kadrze zarządzającej, kierowniczej jaki i pracownikom średniego szczebla oraz uczniom i studentom. Jej szkolenia charakteryzują się wysokim stopniem wiedzy eksperckiej, licznymi ćwiczeniami oraz przyjazną atmosferą sprzyjającą przyswajaniu wiedzy. Swoimi szkoleniami i wykładami udowadnia, iż nawet zawiłe i z pozoru trudne zagadnienia prawne mogą być przekazane w sposób zrozumiały i prosty. Ogromnym atutem szkoleń jest również możliwość uzyskania wzorców dokumentów z zakresu omawianej tematyki.


Data: 29.09.2017 r., od godz. 9.00 do 15.00

Miejsce szkolenia: siedziba RIPH Leszno, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Słuchacze otrzymają materiał szkoleniowy oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Koszt szkolenia:
240,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 20,00 i 40,00 zł
220,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 60,00 i 80,00 zł
200,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 160,00 zł
280,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

Wpłaty należy dokonywać na konto Izby BZ WBK S.A. 2 O/Leszno nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218.

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!Elka

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)