• top2
  • top1
  • top3

mediacje


Szkolenia
Informacja
Biznesplan
Projekty unijne
Rekrutacja i Selekcja
Zatrudnianie niepełnosprawnych
Ochrona środowiska
Ośrodek Mediacji
Eksport
Ochrona danych osobowych
Legalizacja dokumentów
Targi
Wynajem sali szkoleniowej
Pożyczki i poręczenia
PromocjaPobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Szkolenie FINANSOWANIE W EKSPORCIE

Termin zostanie podany w momencie uzbierania grupy osób zainteresowanych.

Szkolenie adresowane jest do eksporterów oraz potencjalnych eksporterów.


Program:


• Wybrane zagraniczne instytucje i programy wsparcia eksportu (adresaci, instrumenty, warunki i zakres pomocy dla eksportera) 

• Polskie instytucje i organizacje finansujące i wspierające rozwój eksportu (PARP, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., Europejski Bank Inwestycyjny, Polski Fundusz Rozwoju, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.)

• Polskie programy wsparcia eksportu (adresaci, instrumenty, zakres)

• Program rządowy Finansowe Wspieranie Eksportu, w tym Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny do roku 2020

• Rodzaje transakcji eksportowych, sposoby zawierania umów (klauzule w kontrakcie eksportowym, rozstrzyganie sporów)

• Ryzyka w transakcjach zagranicznych (kraje azjatyckie, afrykańskie, północno
i południowo amerykańskie, państwa należące do UE oraz Szwajcaria, Rosja, Norwegia)

• Jak zabezpieczyć transakcje międzynarodowe przed ryzykiem - umowa handlowa jako jeden ze sposobów zabezpieczenia transakcji eksportowych (umowa uwzględniająca ryzyka, klauzule, typowe błędy popełniane przy zawieraniu umów)

• Gwarancje ubezpieczeniowe w eksporcie (ubezpieczenia w eksporcie)

• Poprawne sporządzenie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odprawy celnej, przejścia własności, zapłaty, dopuszczenia do obrotu – formy zabezpieczenia eksportera przed ryzykiem

• Warunki zawierania umów handlowych na wybranych rynkach (analiza uwarunkowań prawnych, finansowych, kulturowych i zwyczajowych - kraje azjatyckie, afrykańskie, północno i południowo amerykańskie, państwa należące do UE oraz Szwajcaria, Rosja, Norwegia)

• Formy płatności w handlu międzynarodowym na różnych rynkach zagranicznych (kraje azjatyckie, afrykańskie, północno i południowo amerykańskie, państwa należące do UE oraz Szwajcaria, Rosja, Norwegia)

• Ryzyka w handlu międzynarodowym

• Terminowość płatności (kraje azjatyckie, afrykańskie, północno i południowo amerykańskie, państwa należące do UE oraz Szwajcaria, Rosja, Norwegia)

• Sposoby zawierania transakcji eksportowych
Odzyskiwanie należności eksportowych w wybranych krajach.


Data: Termin zostanie podany w momencie uzbierania grupy osób zainteresowanych.


Miejsce szkolenia: siedziba RIPH Leszno, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Słuchacze otrzymają materiał szkoleniowy oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Koszt szkolenia:
280,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 20,00 i 40,00 zł
260,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 60,00 i 80,00 zł
240,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 160,00 zł
320,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy: BZ WBK S.A. 2 O/Leszno nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

WYPEŁNIJ I WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!

7 technology

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)