• top2
  • top1
  • top3

PZP


Szkolenia
Informacja
Doradztwo
Projekty unijne
Rekrutacja i Selekcja
Zatrudnianie niepełnosprawnych
Ochrona środowiska
Arbitraż i Mediacja
Pożyczki
Speed Business
Legalizacja dokumentów
Targi
Wynajem sali szkoleniowej
ReklamaPobierz ofertę


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Szkolenie ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW 2017

2 października 2017

Program: 


1. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
- cudzoziemcy nie wymagający zezwolenia na pracę
- cudzoziemcy obowiązania do posiadania zezwoleń na pracę
- cudzoziemcy zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

2. System zezwoleń na pobyt i wykonywanie pracy obowiązujący w ramach UE
- uchodźcy
- rezydenci
- zgody na pobyt
- obywatele państw zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
- współmałżonkowie i ich rodziny – zwolnieni z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę

3. Cudzoziemcy, którzy musza posiadać zezwolenie na pracę i prawo pobytu
- system wizowy – prawo pobytu
- rodzaje wiz
- zezwolenia na pracę
- przedłużenie pobytu
- zezwolenie na pobyt czasowy

4. Wizy krajowe z strefy Schengen
- wizy pobytowe
- ruch bezwizowy
- porozumienia o ruchu bezwizowym z innymi państwami

5. Obowiązek posiadania zezwolenia na pracę
- zezwolenia typu A, B, C, D i E
- wyjątki od obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
- Karta Polaka

6. Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi
- warunki wynikające ze stosowania oświadczeń
- rola Powiatowych Urzędów Pracy w systemie rejestracji oświadczeń
- konsekwencje nieprawidłowości przy procedurze związanej z oświadczeniami dla cudzoziemca
i pracodawcy

7. Zezwolenia na pracę
- warunki uzyskania zezwoleń na pracę
- konsekwencje nieprawidłowości przy procedurze związanej z zezwoleniami na pracę dla
cudzoziemca i pracodawcy
- procedura wydawania zezwoleń na pracę
- obowiązki pracodawcy/zleceniodawcy
- jednolite zezwolenia na pobyt i wykonywanie pracy
- zmiany treści zezwoleń
- odmowa wydania, uchylenie zezwolenia na pracę

8. Delegowanie pracowników do Polski z Polski do innych państw
- wymogi jakie musza spełnić podmioty delegujące pracowników na teren RP
- konsekwencje naruszenia norm dotyczących delegowania pracowników na teren RP
- wyłączenia z przepisów ustawy o delegowaniu pracowników
- odpowiedzialność solidarna
- delegacja, a delegowanie

9. Projektowane zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców
- nowe definicje wykonywania pracy, wynagrodzenia
- nowe wykroczenia
- zezwolenia na pracę krótkoterminową i sezonową


Wykładowca:
Pracownik administracji publicznej w Opolu zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Specjalista z zakresu czasu pracy oraz wynagrodzeń. Od 1997 roku związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi.

Data: 2 października 2017 roku, od godz. 9.00 do 15.00

Miejsce szkolenia: siedziba RIPH Leszno, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Słuchacze otrzymają materiał szkoleniowy oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Koszt szkolenia:
200,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 20,00 i 40,00 zł
180,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 60,00 i 80,00 zł
160,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 160,00 zł
240,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie
rachunek bankowy: BZ WBK S.A. 2 O/Leszno nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218


WYPEŁNIJ I WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!Elka

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)