• top2
  • top1
  • top3

ukraina


Szkolenia
Informacje
Biznesplany
Projekty unijne
Wdrożenia RODO
Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych
Pożyczki unijne - przygotowanie dokumentów
Konferencje
Ośrodek Mediacji
WIelkopolski Sąd Arbitrażowy
Wynajem sali szkoleniowej
Wirtualne Biuro PP34Pobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
KURS online DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

od 6 października 2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie on-line:
KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH - kurs w formie webinarium.
Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również udostępniona w przypadku niektórych wykładowców prezentacja/materiały którymi będzie zarządzał prelegent.

Kurs trwa 80h czyli 16 sesji
początek kursu online: 6 października 2022 r.Cel kursu
Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego oraz zdanie egzaminu państwowego. Celem kursu jest także poszerzenie wiedzy z zakresu działalności prawa handlowego, jej ugruntowanie i aktualizacja.

Dla kogo
Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych oraz przygotowaniem się do udziału w egzaminie państwowym dla kandydatów na członków rad nadzorczych.
Zapraszamy:
• prezesów i członków zarządów spółek,
• członków dyrekcji, związków zawodowych i rad pracowniczych przedsiębiorstw,
• pracowników naczelnych terenowych organów administracji państwowej,
• osoby zainteresowane wprowadzeniem do Bazy Kandydatów na członków rad nadzorczych.

Kandydaci na członków rad nadzorczych powinni mieć wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek.

Cena webinarium / szkolenia on-line
• 2 900 zł brutto /zwolnione z VAT/ – koszt uczestnictwa jednej osoby
Płatność przed szkoleniem na podstawie faktury proforma wysłanej po otrzymaniu zgłoszenia.

W cenie kursu:
• dostęp do platformy w czasie trwania kursu
• koszty przeprowadzenia zajęć
• autorskie materiały dydaktyczne w formacie pdf, przesłane dzień przed rozpoczęciem szkolenia
• drukowane, oprawione materiały dydaktyczne oraz publikacje: Kodeks Cywilny i Kodeks Spółek Handlowych, Kodeks Pracy (wysłane przed rozpoczęciem kursu kurierem do uczestnika)
• imienny certyfikat ukończenia kursu wysłany będzie po zakończeniu kursu

Minimalne wymagania sprzętowe dla uczestników:

• Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy
• 2 GB pamięci RAM
• System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
• Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
• Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: SpeedTest


Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o kontakt z Biurem Izby tel. 655295656, mail: leszno@riph.pl.

Radio ELKA

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)