• top1
 • top3
 • top2

ukraina


Szkolenia
Informacje
Biznesplany
Projekty unijne
Wdrożenia RODO
Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych
Pożyczki unijne - przygotowanie dokumentów
Konferencje
Ośrodek Mediacji
WIelkopolski Sąd Arbitrażowy
Wynajem sali szkoleniowej
Wirtualne Biuro PP34Pobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
ZALETY ARBITRAŻU 1. Wyrok sądu arbitrażowego jest wyrokiem sądowym wykonalnym w drodze egzekucji.
 2. W przypadku sporów międzynarodowych znacznie łatwiejsza droga egzekucji wyroku; wyroki sądów arbitrażowych co do zasady są wykonalne bez ograniczeń w prawie wszystkich krajach świata, podczas gdy wykonalność wyroków sądów powszechnych poza UE zależy od tego, czy i jaka umowa została zawarta z danym krajem.
 3. Sąd arbitrażowy może prowadzić postępowanie w języku obcym, a skład orzekający może być złożony z arbitrów międzynarodowych
 4. Strony mają wpływ na skład sądu – wybór części składu orzekającego należy do stron, mogą więc mieć do niego zaufanie, a nadto mogą dobrać arbitrów rozumiejących istotę danego sporu; w sprawach międzynarodowych skład sądu może być międzynarodowy, a to powoduje, że kontrahenci z różnych krajów mogą do sądu mieć większe zaufanie, niż gdyby to był sąd powszechny jednego z krajów kontrahentów.
 5. Sąd arbitrażowy musi zapewnić każdej ze stron możliwość czynnego uczestniczenia w procedurze – tak więc nie ma niebezpieczeństwa, że zapadnie niekorzystne orzeczenie w sytuacji, gdy strona nie mogła w należyty sposób przedstawić swoich racji
 6. Szybkość – jednoinstancyjne postępowanie i prostsza procedura; pozwala na szybkie zakończenie sporu, co niejednokrotnie jest konieczne dla korzystnej dla obu stron współpracy;
 7. Niskie koszty – nie tylko ze względu na zazwyczaj niższe koszty pobierane przez sąd arbitrażowy, ale i dzięki prostszej procedurze mniejszy nakład pracy pracowników i szefostwa firm zaangażowanych w prowadzenie sporu.
 8. Poufność – strata wizerunkowa związana z tym, że ujawniony zostanie sam spór oraz jego przyczyny, niejednokrotnie przekracza samą wartość przedmiotu sporu;
 9. Sąd arbitrażowy nie jest związany regulacjami dotyczącymi zwrotu kosztów – co oznacza, że strona wygrywająca może odzyskać wszystkie poniesione przez siebie koszty

OFERTY PRACY

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)