• top3
  • top1
  • top2
Szkolenia
Informacje
Biznesplany
Projekty unijne
Wdrożenia RODO
Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych
Pożyczki unijne - przygotowanie dokumentów
Konferencje
Ośrodek Mediacji
Regionalny Program Mentoringowy
Wynajem sali szkoleniowej
Wirtualne Biuro PP34Pobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Szkolenie online ELEKTRONICZNY KRS, CRBR I INNE NOWELIZACJE 2021 ROKU W OBSZARZE PRAWA SPÓŁEK

31 maja 2021

Elektroniczny KRS – od dnia 1.07.2021
• Od dnia 1.07.2021 - system teleinformatyczny służący do prowadzenia Rejestru
• Zasady składnia wniosków do KRS
• Zmiany w zakresie dotychczasowych akt rejestrowych
• Zbiór dokumentów a dokumenty wytworzone w postaci papierowej
• Akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym
• Elektroniczne wypisy lub wyciągi z aktów notarialnych
• Przekazanie wypisu lub wyciągu aktu notarialnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium
• Informacje o obwieszczeniach
• Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych a KRS
• Case study – zgłoszenie do KRS zmiany umowy lub statutu spółki, zmiany członka zarządu lub rady nadzorczej, zmiany wspólnika, itd.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – zasady zgłaszania wniosków
• Obowiązki przedsiębiorców na gruncie w/w ustawy
• Zgłaszania informacji o rzeczywistych beneficjentach
• Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
• Termin 6-miesięcy na przekazanie informacji
• Kto jest beneficjentem rzeczywistym?
• Identyfikacja klienta, beneficjenta rzeczywistego lub osoby działającej w imieniu klienta
• Procedura zgłaszania nieprawidłowości

Od 1.07.2021 nowa forma prowadzenia działalności – Prosta Spółka Akcyjna

• Powstanie spółki
• Akcje i kapitał akcyjny
• Prawa i obowiązku akcjonariuszy, forma akcji i rozporządzanie akcjami
• Organy spółki – zarząd / rada dyrektorów / rada nadzorcza / walne zgromadzenie
• Zmiana umowy spółki
• Rozwiązanie i likwidacja spółki

202
1 - Planowana zmiana KSH – wprowadzenia prawa holdingowego / prawa spółek
• grupa spółek – nowa definicja
• spółka dominująca oraz spółka zależna
• wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki wydawane przez spółkę dominującą
• uprawnienia spółki dominującej
• nowe sprawozdanie o powiązaniach tej spółki ze spółką dominującą
• wspólnik albo akcjonariusz mniejszościowy spółki zależnej – uprawnienia
• odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki zależnej
• Inna wybrane zmiany KSH

Wykładowca:
• Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.
• Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
• Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych

Data: 31 maja 2021, godz.9:00


Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w formie elektronicznej.

Koszt szkolenia: 295,20 zł brutto/1 os dla członków Izby oraz 332,10 zł brutto/ 1 os dla firm pozostałych
rachunek bankowy: nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

WYPEŁNIJ I WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!!!


LEGALIZACJA

AWILUX

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)