• top3
  • top2
  • top1
Szkolenia
Informacje
Biznesplany
Projekty unijne
Wdrożenia RODO
Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych
Pożyczki unijne - przygotowanie dokumentów
Konferencje
Ośrodek Mediacji
Regionalny Program Mentoringowy
Wynajem sali szkoleniowej
Wirtualne Biuro PP34Pobierz ofertę


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Szkolenie online BILANS VAT 2020 Podsumowanie roku 2020

9 grudnia 2020

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie, księgowych, dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć zmiany jakie zaszły w polskim prawie podatkowym na gruncie podatku VAT w roku 2020 r. oraz nowych kontrowersyjnych zmian na 2021 r.


PROGRAM:

1. Zasady ewidencjonowania i dokumentowania sprzedaży paragonowej w nowym JPK od 1 października 2020 r. – problemy SPRZEDAWCY I KUPUJĄCEGO

• Zasady wystawiania faktur do paragonów
• Sankcje za niewłaściwe wystawianie faktur do paragonów
• Sankcje dla sprzedawcy i nabywcy za złamanie zakazu wystawiania faktury do paragonu
• Zapisywanie sprzedaży ewidencjonowanej na kasie w nowym JPK u sprzedawcy
• Faktury uproszczone a paragony do 450 zł i powyżej

2. Nowa matryca stawek VAT - jak ustalić stawkę w przypadku dostaw towarów i usług

• INSTRUKCJA WIS – pomoc w klasyfikacjach towarów i usług (ważne narzędzie podatnika)
• Zasady stosowania nowego PKWIU a CN – najważniejszy aspekt nowego JPK_V7/V7K
• Co się zmieniło w 2020 r. – nowe stawki VAT dla towarów i sług

3. Jednolity Plik Kontrolny 2020 – nowe zasady JPK_V7 i JPK_V7K

• Co to jest JPK_VAT z deklaracją oraz kto musi go składać
• EWIDENCJA SPRZEDAŻY – najważniejsze zasady i odpowiedzi na trudne pytania
• EWIDENCJA ZAKUPU - najważniejsze zasady i odpowiedzi na trudne pytania
• Techniczne zasady wypełniania ewidencji JPK wg zaleceń MF
• Zasady dokonywania korekt części ewidencyjne w strukturze nowego JPK wg MF
• Oznaczenia transakcji i powiązań w ewidencji VAT – analiza kodów GTU
• Oznaczenie procedur w ewidencji sprzedaży
• Oznaczenie procedur w ewidencji zakupu

4. KOREKTY JPK - Konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK VAT.

• Kary za błędy w nowym JPK tylko w wyjątkowych sytuacjach - komunikat MF
• Wprowadzenie ustawowego terminu na skorygowanie pliku JPK VAT.
• Autokorekta JPK VAT.
• Korekta JPK VAT na skutek wezwania z urzędu skarbowego.
• Zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł.
• Odpowiedzialność karnoskarbowa za nierzetelny plik JPK VAT.
• Korekta z art. 89a ustawy w nowym JPK_VAT

5. Zmiany VAT W transakcjach zagranicznych w 2020 r.

• Zasady stosowania stawki 0% VAT w WDT – przepisy polskie i unijne
• Nowe zasady rozliczeń w informacji podsumowującej VAT – UE
• Transakcje łańcuchowe w VAT a stosowanie stawki 0%
• Magazyny konsygnacyjne a magazyny call off stock – nowość w polskich przepisach
• Problemy z rozliczaniem importu towarów po zmianach od 1 października 2020

6. ROZLICZENIA KOŃCA ROKU W FIRMIE – najważniejsze problemy podatnika VAT 2020

• Rozliczenia od nieodpłatnych świadczeń w firmie na rzecz pracownika i kontrahenta
• Rozliczenia wydatków delegacji i podróży w VAT
• Płatności w walucie obcej - skutki dla rozliczeń VAT – dodatkowo opracowanie!
• Mechanizm podzielonej płatności w 2020 r. - problemy podatnika VAT w nowym JPK
• Rozliczenie okresów przejściowych w VAT – kontrowersje końca roku
• Orzeczenia sadowe i interpretacje w transakcjach krajowych i zagranicznych

7. Kary i sankcje dla podatnika VAT w 2020Wykładowca:

Audytor podatkowy, trener, wykładowca, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE. Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat) – specjalista w zakresie podatku od towarów i usług w Polsce i krajach UE, pracujący jako orzecznik, specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych w UE, szkoleniowiec Ministerstwa Finansów. Doświadczony audytor podatkowy, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników. Od lat wdraża w podmiotach gospodarczych procedury i politykę bezpieczeństwa podatkowego w zakresie VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych w ujęciu podatkowym, logistycznym i handlowym. Twórca indywidualnych procedur podatkowych i projektów dla podmiotów polskich i międzynarodowych, realizujących główne cele przesłanek należytej staranności na każdym etapie działalności podmiotu od kadry menadżerskiej i zarządu po pozostałe działy/ piony w danej jednostce. Współautor książki: „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego”


Data: 9 grudnia 2020, godz.10:00 – 15:00

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

Koszt szkolenia online: 307,50 zł / 1 os

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

WYPEŁNIJ I WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!legalizacja

SFPK

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)