• top3
  • top1
  • top2
Szkolenia
Informacje
Biznesplany
Projekty unijne
Wdrożenia RODO
Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych
Pożyczki unijne - przygotowanie dokumentów
Konferencje
Ośrodek Mediacji
Regionalny Program Mentoringowy
Wynajem sali szkoleniowej
Wirtualne Biuro PP34Pobierz ofertę


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Szkolenie online BIURO ZARZĄDU I SPÓŁKA KAPITAŁOWA W CZASIE COVID – nowe przepisy w zakresie funkcjonowania spółek na odległość

18 grudnia 2020

Program szkolenia

Zarząd
• najważniejsze zmiany w prawie wprowadzone w obliczu pandemii a funkcjonowanie spółek kapitałowych
• podejmowanie uchwał przez zarząd na odległość
• wprowadzenie przez zarząd wewnętrznych procedur związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych – zakres, tryb, od kiedy obowiązują, skutki naruszenia
• jakie uprawnienia wobec pracowników posiada zarząd w związku z pandemią (praca zdalna, umowy cywilnoprawne, itd.)
• prowadzenie spraw – kiedy niezbędna jest uchwała zarządu?
• skutki braku uzyskania zgody właściwego organu w zakresie podjętych działań – art. 17 KSH
• członek zarządu / członek rady nadzorczej /pracownik poddany kwarantannie lub izolacji – zakres obowiązków i konsekwencje naruszeń, posiedzenia organów
• wniosek o upadłość – przesłanki, kiedy należy zgłosić?
• o jakich terminach należy pamiętać: wnioski do KRS, przygotowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności, itd.
• dematerializacja akcji – procedura, terminy
• centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych – nowe terminy, zgłoszenia, aktualizacja
• odpowiedzialność członków zarządu a stan zagrożenia epidemicznego

Rada Nadzorcza

• podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą w trybach innych niż na posiedzeniu
• jakie kwestie wymagają uchwały rady nadzorczej?
• kompetencje rady nadzorczej w obliczu pandemii
• odpowiedzialność członków rady nadzorczej a stan zagrożenia epidemicznego

Zgromadzenie Wspólników / Walne Zgromadzenie
• czy ZW/WZ może obradować w formie innej niż na posiedzeniu?
• skutki niezwołania ZW/WZ w terminie
• czy można odwołać ZW/WZ?
• kiedy wymagana jest uchwała ZW/WZ?
• jak zmienić statut lub umowę spółki, aby w przyszłość ograniczyć wpływ siły wyższej lub podobnych stanów na funkcjonowanie organów spółek kapitałowych?

Nowelizacja KSH – planowana w 2020 r. – wybrane zagadnienia
• grupa spółek – nowa definicja
• spółka dominująca oraz spółka zależna
• spółka z o.o. – nowy obowiązek protokołowania uchwał zarządu
• zgoda rady nadzorczej – nowy zakres
• przewodniczący rady nadzorczej – pozycja ustrojowa
• posiedzenia rady nadzorczej i porządek obrad
• głosowanie rady nadzorczej – tajne czy jawne?
• nowy obowiązek zawiadomienie zarządu o posiedzeniu rady nadzorczej
• inne – wybrane zagadnienia


Wykładowca:
• Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.
• Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
• Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych

Data: 18 grudnia 2020, godz.9:00 - 15:00

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w formie elektronicznej.

Koszt szkolenia: 307,50 zł brutto/1os

rachunek bankowy: nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

WYPEŁNIJ I WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!legalizacja

SFPK

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)